157.000 elever fikk økonomiopplæring via Skolemeny-nettverket i 2018

Gå til hovedinnhold
Publisert:

157.000 elever fikk økonomiopplæring via Skolemeny-nettverket i 2018

Mens vi venter på nye læreplaner som blant annet skal styrke skolens økonomiundervisning, øker aktørene i Skolemeny-nettverket opplæringsinnsatsen i personlig økonomi. Det blir stadig viktigere med kunnskap i personlig økonomi for å unngå å havne i luksusfellen.

Illustrasjonsbilde: Fire unge personer som holder en rød pil som peker oppover
Shutterstock

Skolemeny-nettverket, som administreres av Finans Norge, bidro i fjor til at rundt 157.000 elever i barne-, ungdoms- og videregående skole fikk økonomiopplæring. Det er 37.000 flere enn året før.  Nettverket gir også opplæring til lærere og lærerstudenter, og til sammen arbeider ca 350 medarbeidere aktivt med opplæring i personlig økonomi. Innsatsen er et viktig bidrag for å hjelpe de unge til å styre sin egen økonomi når de skal flytte hjemmefra.  

Ikke-kommersielt opplegg

Skolemeny-nettverket består av mange sentrale samfunnsaktører som ønsker å bidra til at unge skal unngå betalingsproblemer og bli bedre økonomiplanleggere. Aktørene tilbyr ikke-kommersielle ressurser til økonomiundervisning i grunnopplæringen. Nettsiden skolemeny.no gjør de mange læringsverktøyene mer tilgjengelige for lærere som ønsker å gi elevene god økonomiopplæring. Hensikten er å gi lærerne kunnskap, inspirasjon og hjelpemidler til undervisningen. Alt på nettsiden er gratis, ikke-kommersielt og tilpasset kompetansemålene.

Stort omfang

Skatteetaten ved Spleiselaget nådde alene ut til om lag 100.000 elever, og Ungt Entreprenørskap sammen med mange av Finans Norges medlemmer hadde opplæring for ca 40.000 elever, først og fremst for elever i ungdomsskole og videregående skoler. I tillegg har flere av aktørene utviklet egne opplegg for økonomiundervisning som de gjennomførte i løpet av fjoråret.

Noen av aktørene

Foruten Finans Norge med medlemsbedrifter er følgende med i Skolemeny: 
AksjeNorge, ECON, Finansforbundet, Forbrukertilsynet, Handelshøyskolen BI, Kredinor, Norges Banks kunnskapssenter, NRK Skole, professor Ellen K. Nyhus fra Agderforskning, Senter for bærekraftig utvikling v/Høgskolen Innlandet, Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), Skattedirektoratet og Ungt Entreprenørskap (UE).  

Om nettverket Skolemeny

Skolemeny er et nettverk bestående av aktører som tilbyr materiell og undervisningsressurser som skolen kan benytte seg av i opplæringen i temaet "personlig økonomi".