02

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

02

157.000 elever fikk økonomiopplæring via Skolemeny-nettverket i 2018

Mens vi venter på nye læreplaner som blant annet skal styrke skolens økonomiundervisning, øker aktørene i Skolemeny-nettverket opplæringsinnsatsen i personlig økonomi. Det blir stadig viktigere med kunnskap i personlig økonomi for å unngå å havne i...

Illustrasjonsbilde: Fire unge personer som holder en rød pil som peker oppover
Shutterstock

Lønnsvekst i finans som beregnet

TBU presenterte i dag hovedtallene fra sin foreløpige rapport «Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019». Tallene for finans er på linje med næringens egne beregninger.

Oversikt over Brexit-tiltak for finans

Myndighetene i Norge, EU og i Storbritannia har lansert og lanserer fortløpende tiltak for å motvirke store negative effekter av en «Hard Brexit», dvs. at Storbritannia forlater EU uten en avtale 30. mars. Her er vår liste over tiltak som angår finansnæring...

Støttet egen pensjonskonto i Stortinget

Innføring av egen pensjonskonto er positivt. Det vil gjøre pensjon enklere, mer effektivt og mer tilgjengelig for folk. Samtidig er det viktig å understreke at forslaget berører 1,4 millioner nordmenn og omfatter nærmere 260 milliarder i pensjonskroner. Det...

Stefi Kierulf Prytz i høring i stortingets finanskomite
Høring om egen pensjonskonto

Finanstilsynet vil behandle norske sparebanker som globale giganter

Norske myndigheter bør avvikle skjevreguleringen som svekker norske bankers konkurransekraft og omstillingen av næringslivet. Skjevreguleringen skulle ha bortfalt med internasjonal harmonisering av bankenes kapitalkrav, men Finanstilsynet har lansert...

Bankskilt. foto.

Forskriften om forbrukslån kunne vært strengere

Det er veldig bra at man nå har fastsatt regler om forbrukslån i forskrift. Det innebærer at alle som yter usikret kreditt må følge de samme reglene, og at de som bryter loven vil risikere sanksjoner. Forskriften er imidlertid ikke like streng som det opprinnelige forslaget.

Kortbruken fortsetter å vokse

Tall fra Nets og Vipps AS viser at i januar ble det gjennomført 145,8 millioner kortkjøp, en vekst på 4,3 prosent i forhold til januar 2018. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 46,3 milliarder kroner, en økning på 2,2 prosent sammenlignet med sam...

Illustrasjonsfoto: kontaktløs betaling i butikk

Vil rasere en velfungerende naturskadeordning

Vi har en naturskadeordning som andre land misunner oss. Den sikrer at alle på en effektiv, rimelig og rettferdig måte er sikret mot naturskader, uavhengig av hvor i landet de bor, og uavhengig av egen økonomi. Det har ingen mening at vi skal legge om denne...

Illustrasjonsfoto av lynnedslag

Varig lave renter gir høyere boligpriser og høyere gjeld

Erkjenner Finanstilsynet at normalrenten har falt? Da må tilsynet også ta inn over seg konsekvensene: høyere boligprisnivå og høyere bærekraftig gjeldsbelastning. Det skriver adm. direktør Idar Kreutzer og analysesjef Dag Henning Jacobsen i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Full støtte fra næringsministeren

Næringsdepartementet gir sin fulle tilslutning til at finansnæringen og samarbeidende offentlige etater fullfører det påbegynte digitaliseringsprosjektet som skal forenkle prosessen i etterkant av et dødsfall.

Torbjørn Røe Isaksen. Foto.
Foto: Marte Garmann

Personal- og tredjemannsrabatter – spørsmål og svar

Finans Norges guide til nye regler om personalrabatter og tredjemannsrabatter er nå utvidet med svar på en del spørsmål vi har fått de siste ukene. Hvordan skal du f.eks. formulere et forbud mot mottak av ytelser fra tredjeparter? Og mer om fly- og hotellbonuspoeng.

Naturskadeutvalgets rapport overlevert

Det statlig oppnevnte Naturskadeutvalget overleverte onsdag 6. februar sin NOU 2019:4 Organisering av norsk naturskadeforsikring til justisminister Tor Mikkel Wara. Finans Norge har deltatt i utvalget.

Bilde av forside av NOU'en

Livstatistikker for fjerde kvartal

Disse statistikkene er nå klare: Foreløpig livstatistikk for fjerde kvartal Erstatningsdata Antall uttak av alderspensjon for 2018 

Autorisasjonsordningene i tall

Finansnæringens autorisasjonsordninger har gjort opp status ved årsskiftet og presenterer ordningene i tall og grafer. F.eks. finner du hvor mange som har autorisasjon, hvor mange prøver som har vært gjennomført og hvor mange som har bestått.

Kraftig kritikk av australske banker

En «kongelig kommisjon» har levert en granskningsrapport med sterk kritikk av australske banker. Mye av kritikken handler om forhold som norske banker og myndigheter har jobbet mot i mange år.

Bitcoinhypen er over, det er nå det begynner

Flere, blant annet Dagens Næringsliv, har beskrevet Bitcoin som en flopp. Jeg tror det er alt for tidlig å si. Vi har antagelig knapt sett begynnelsen på kryptovaluta og blokkjeder. Det skriver Tom Staavi i sitt siste blogginnlegg.

Verdens beste naturskadeforsikring når uhellet er ute

Snøskredfaren er stor mange steder, og hvis uhellet er ute er forsikringsselskapene raskt på plass for å hjelpe. Noen hus er allerede berørt av skred og mange har opplevd å bli evakuert på grunn av stor skredfare.

Snøskred.Foto.

Bekrefter behov for kompetansereform

Kompetansebehovsutvalget la i dag frem sin andre rapport. Utvalget løfter frem åtte utfordringer for kompetansepolitikken fremover. Rapporten bekrefter blant annet behovet for å bedre tilrettelegge for kompetanseutvikling i arbeidslivet.

Illustrasjonsbilde: Mange personer på rekke og rad