02

Gå til hovedinnhold

02

Streng vinter, tørr sommer og våt høst

Skadestatistikken for 2018 for landbasert norsk forsikring utenom naturskader er klar. Erstatningene for landbasert forsikring i 2018 ble på 42,4 milliarder kr som er 13 prosent økning fra 2017.

Finanstilsynet overdriver om systemviktighet

– Finanstilsynets forslag om at norske regionsparebanker skal anses som systemviktige, er en overdrivelse. Direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge, Erik Johansen, imøtegår i et innlegg i Finansavisen Finanstilsynets forslag om nye kapitalkrav for norske banker.

Marginal økning i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) tok seg opp med et tidel til 5,7 prosent i januar, ifølge tall fra SSB. Endringen kom etter en måned med økt gjeldsvekst hos husholdninger og ikke-finansielle foretak, mens veksten ble noe redusert for kommuneforvaltningen.

Kontaktmøte med Siv Jensen

Det halvårlige kontaktmøtet mellom finansminister Siv Jensen og Finans Norge ble gjennomført tirsdag 26. februar. Styreleder Turid Grotmoll representerte Finans Norge sammen med administrasjonen. Det ble en bra gjennomgang av mange aktuelle saker for næringen.

Troen på egen økonomi er sterkere enn troen på landets økonomi

1.kvartalstallene for Forventningsbarometeret viser et fall i hovedindikatoren, men fortsatt sterk tro på egen økonomi. – Troen på egen økonomi er sterk og troen på landets økonomi stabiliseres på et litt lavere nivå enn ved forrige kvartal. Det kan imidlertid se ut til at vi opplever en økt polarisering i det norske samfunnet, der troen på fremtiden henger sammen med hvorda...

Finans Norge arrangerer casekonkurranse

Torsdag 28. februar arrangerer Finans Norge casekonkurranse for nesten 100 studenter fra syv forskjellige skoler på østlandsområdet. Casekonkurransen er tverrfaglig og over 20 forskjellige studieretninger er representert.

Mange PCer på et bord viser samarbeid
Finans Norges casekonkurranse 2019

Baltzersen besvarer ikke spørsmålet

Høye boligpriser og høy gjeld skaper systemrisiko – det er budskapet i finanstilsynsdirektør Morten Baltzersens svar i DN 16. februar til vårt innlegg 11. februar om virkninger av lavere normalrente. Adm. direktør Idar Kreutzer og analysesjef Dag Henning Jacobsen svarer på innlegget i DN 24.02.

157.000 elever fikk økonomiopplæring via Skolemeny-nettverket i 2018

Mens vi venter på nye læreplaner som blant annet skal styrke skolens økonomiundervisning, øker aktørene i Skolemeny-nettverket opplæringsinnsatsen i personlig økonomi. Det blir stadig viktigere med kunnskap i personlig økonomi for å unngå å havne i...

Illustrasjonsbilde: Fire unge personer som holder en rød pil som peker oppover
Shutterstock

Lønnsvekst i finans som beregnet

TBU presenterte i dag hovedtallene fra sin foreløpige rapport «Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019». Tallene for finans er på linje med næringens egne beregninger.

Oversikt over tiltak for hard brexit

Myndighetene i Norge, EU og i Storbritannia har lansert og lanserer fortløpende tiltak for å motvirke store negative effekter av en «hard brexit», dvs. at Storbritannia forlater EU uten en avtale. Her er vår liste over tiltak som angår finansnæringen.

Støttet egen pensjonskonto i Stortinget

Innføring av egen pensjonskonto er positivt. Det vil gjøre pensjon enklere, mer effektivt og mer tilgjengelig for folk. Samtidig er det viktig å understreke at forslaget berører 1,4 millioner nordmenn og omfatter nærmere 260 milliarder i pensjonskroner. Det...

Stefi Kierulf Prytz i høring i stortingets finanskomite
Høring om egen pensjonskonto

Finanstilsynet vil behandle norske sparebanker som globale giganter

Norske myndigheter bør avvikle skjevreguleringen som svekker norske bankers konkurransekraft og omstillingen av næringslivet. Skjevreguleringen skulle ha bortfalt med internasjonal harmonisering av bankenes kapitalkrav, men Finanstilsynet har lansert...

Bankskilt. foto.

Forskriften om forbrukslån kunne vært strengere

Det er veldig bra at man nå har fastsatt regler om forbrukslån i forskrift. Det innebærer at alle som yter usikret kreditt må følge de samme reglene, og at de som bryter loven vil risikere sanksjoner. Forskriften er imidlertid ikke like streng som det opprinnelige forslaget.

Brexit - hva skjer?

Når Storbritannia forlater EU vil det få følger for finansnæringen, enten det skjer med eller uten en avtale.

Kortbruken fortsetter å vokse

Tall fra Nets og Vipps AS viser at i januar ble det gjennomført 145,8 millioner kortkjøp, en vekst på 4,3 prosent i forhold til januar 2018. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 46,3 milliarder kroner, en økning på 2,2 prosent sammenlignet med sam...

Illustrasjonsfoto: kontaktløs betaling i butikk

Vil rasere en velfungerende naturskadeordning

Vi har en naturskadeordning som andre land misunner oss. Den sikrer at alle på en effektiv, rimelig og rettferdig måte er sikret mot naturskader, uavhengig av hvor i landet de bor, og uavhengig av egen økonomi. Det har ingen mening at vi skal legge om denne...

Illustrasjonsfoto av lynnedslag

Varig lave renter gir høyere boligpriser og høyere gjeld

Erkjenner Finanstilsynet at normalrenten har falt? Da må tilsynet også ta inn over seg konsekvensene: høyere boligprisnivå og høyere bærekraftig gjeldsbelastning. Det skriver adm. direktør Idar Kreutzer og analysesjef Dag Henning Jacobsen i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Full støtte fra næringsministeren

Næringsdepartementet gir sin fulle tilslutning til at finansnæringen og samarbeidende offentlige etater fullfører det påbegynte digitaliseringsprosjektet som skal forenkle prosessen i etterkant av et dødsfall.

Torbjørn Røe Isaksen. Foto.
Foto: Marte Garmann

Naturskadeutvalgets rapport overlevert

Det statlig oppnevnte Naturskadeutvalget overleverte onsdag 6. februar sin NOU 2019:4 Organisering av norsk naturskadeforsikring til justisminister Tor Mikkel Wara. Finans Norge har deltatt i utvalget.

Bilde av forside av NOU'en

Autorisasjonsordningene i tall

Finansnæringens autorisasjonsordninger har gjort opp status ved årsskiftet og presenterer ordningene i tall og grafer. F.eks. finner du hvor mange som har autorisasjon, hvor mange prøver som har vært gjennomført og hvor mange som har bestått.

Kraftig kritikk av australske banker

En «kongelig kommisjon» har levert en granskningsrapport med sterk kritikk av australske banker. Mye av kritikken handler om forhold som norske banker og myndigheter har jobbet mot i mange år.