Viktig å få på plass SMB-rabatten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Viktig å få på plass SMB-rabatten

Den nye firepartiregjeringen varsler i den nye regjeringserklæringen at den spesielt vil prioritere bedre rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter. Finans Norge venter utålmodig på implementeringen av SMB-rabatten som del av regjeringens satsing på økt privat konkurransekraft.

Regjeringen er opptatt av å legge bedre til rette for økt privat verdiskaping gjennom bedre rammebetingelser for små og store bedrifter. Av regjeringserklæringen som ble frigitt torsdag 17. januar følger det blant annet at man vil gjøre det enklere å ta i bruk folkefinansiering for å sikre kapitaltilgangen til nye virksomheter. I tillegg ønsker man å føre en aktiv grűnderpolitikk som fremmer privatpersoners investeringer i oppstartsvirksomhet.

Haster

Innenfor EU er det innført en SMB-rabatt for å lette kapitaltilgangen for små og mellomstore bedrifter. Ved utlån til SMB-segmentet, får bankene i Europa et lavere kapitalkrav. Dette betyr, alt annet likt, lavere innlånskostnader og dermed lavere rente for de små og mellomstore bedriftene.

I Norge er det vedtatt å innføre en tilsvarende SMB-rabatt som den man opererer med i EU. Arbeidet med å implementere dette har imidlertid dratt ut i tid. Finans Norge ber regjeringen prioritere snarlig innføring av SMB-rabatten i Norge for å gjøre det mer attraktivt å etablere og drive virksomhet i Norge. 

Viderefører ikke særregulering av norske banker

I et brev til Finans Norge, avklarer i dag finansminister Siv Jensen at man fra norsk side ikke vil videreføre særregler for regulering av norske banker. Dette er viktig for kapitaltilgangen til norsk næringsliv og særlig de små og mellomstore bedriftene.

Siv Jensen. Foto.

Flere gode punkter i regjeringsplattformen

Det er flere gode punkter sett fra finansnæringens side i den nye regjeringsplattform som ble fremforhandlet på Granavolden. Her følger en oversikt over de viktigste sakene for næringen i ny regjeringsplattform.

De fire partilederne. Foto.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre