Særnorsk eierskapsbegrensning for forsikringsselskaper endelig opphevet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Særnorsk eierskapsbegrensning for forsikringsselskaper endelig opphevet

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om å oppheve den særnorske begrensningen for forsikringsselskapers eierskap i såkalt «forsikringsfremmed virksomhet». Lovendringen trådte i kraft 1. januar i år, og vil legge til rette for økt finansiering av norsk infrastruktur. En gledelig nyhet for pensjonssparere og det norske samfunnet.

Det er et stort behov for investeringer i ny og eksisterende, samfunnsnyttig infrastruktur i Norge. Samtidig forvalter norske livsforsikringsselskaper over 1400 milliarder kroner i pensjonskapital, og har lenge hatt et økende behov for å investere i eiendeler som er tilpasset de langsiktige forpliktelsene.

— Investeringer i infrastruktur er godt egnet for plassering av langsiktige pensjonsmidler, blant annet fordi slike investeringer kan gi lang og stabil avkastning i norske kroner, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge.

Finansiering av samfunnsnyttig infrastruktur

Til nå har imidlertid at omfanget av investeringer i infrastruktur vært svært begrenset blant norske livsforsikringsselskaper. En av hovedårsakene til dette er bestemmelsen i finansforetakslovens 13-9 andre ledd, som ikke har tillatt forsikringsselskaper å eie mer enn 15 prosent av aksjene i et foretak som driver forsikringsfremmed virksomhet, inkludert infrastruktur. Denne bestemmelsen er nå opphevet.

— Vi har over mange år hatt en god dialog med Finansdepartementet om denne saken, og er svært tilfredse med at lovendringen nå er trådt i kraft. Endringen gjør det mulig å investere pensjonsmidler i trygge og lønnsomme prosjekter, og samtidig bidra til sårt tiltrengt finansiering av norsk, samfunnsnyttig infrastruktur. Regjeringen har med dette skapt en vinn-vinn-situasjon for alle, slår Kierulf Prytz fast.