Renteheving i mars

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Renteheving i mars

Norges Banks hovedstyre holder renten uendret på 0,75 prosent, men beholder sin forventning om en renteheving i mars.

Beslutningen følger av et såkalt mellommøte, hvor Norges Bank ikke kommer med oppdaterte anslag for den økonomiske utviklingen eller publiserer Pengepolitisk rapport.

Ny informasjon tilsier ikke endring av kursen

Norges Bank viser til at veksten hos våre handelspartnere har avtatt noe siden det forrige rentemøtet. Det legges vekt på at det eksisterer flere usikkerhetsmomenter knyttet til for eksempel proteksjonisme og manglende avklaring rundt Storbritannias utmeldelse av EU.

Hva gjelder norsk økonomi viser Norges Bank til at aktiviteten fortsatt er høy. Privat forbruk har utviklet seg omtrent som forventet, og boligprisene har økt noe mer enn tidligere anslått. Oljeprisen har vært volatil i senere tid, men både dagens og fremtidige priser på olje er nær Norges Bank anslag fra desember. Det forventes en sterk vekst i oljeinvesteringer i 2019. Sammenlignet med Norges Bank forventer Oljedirektoratet høyere petroleumsinvesteringer i år, og noe lavere investeringer de neste årene.

Arbeidsmarkedet kan vise til god vekst i sysselsetting og arbeidstilbud. Den registrerte ledigheten (hos NAV) i desember var på 2,4 prosent. Underliggende inflasjon (justert for avgiftsendringer og uten energivarer – KPI-JAE) er nær inflasjonsmålet på 2 prosent, mens den ujusterte konsumprisindeksen (KPI) befinner seg på et høyere nivå.

Norges Bank oppsummerer sin vurdering med at utsiktene og risikobildet fortsatt tilsier en gradvis oppgang i styringsrenten. Norsk økonomi utvikler seg omtrent som tidligere anslått, mens veksten internasjonalt er noe svakere og utsiktene er usikre. Sentralbankens totalvurdering tilsier at renteutsiktene er lite endret fra Pengepolitisk rapport i desember, hvor det ble gitt uttrykk for at den neste rentehevingen vil komme i mars.

 

Figur: Forventet utvikling i styringsrenten basert på Pengepolitisk rapport 4/18

Styringsrenten med usikkerhetsvifte. Graf.