Positive til tydeligere forbrukerapparat

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positive til tydeligere forbrukerapparat

Regjeringen melder torsdag 10. januar at forbrukerapparatet skal omorganiseres, slik at ansvaret for forbrukerklagene flyttes fra Forbrukerrådet til Forbrukertilsynet. – Bedre ansvarsfordeling mellom Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet vil styrke begge de viktige institusjonene, sier kommunikasjonsdirektør i Finans Norge Jan Erik Fåne.

handlekurv med beskyttende hender
Tydeligere forbrukerapparat

– Det er positivt at Forbrukerrådet blir en rendyrket interessepolitisk organisasjon, mens alle myndighetsoppgaver og klageordninger legges til Forbrukertilsynet. Det gir ryddigere spilleregler og tydeligere roller, sier Fåne.

Forslaget er i samsvar med synspunkter Finans Norge har gitt til regjeringen tidligere. Finans Norge har lenge argumentert for at det bør foretas et tydelig skille mellom Forbrukerrådets rådgivning og mekling (som vi anser som myndighetsoppgaver) på den ene siden, og interessepolitisk virksomhet på den andre siden. Spillereglene blir uklare når ett og samme organ ivaretar to så ulike roller.

I 2015 la Difi frem rapporten «Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet». I rapporten ble det også pekt på utfordringen med Forbrukerrådets dobbeltrolle.

– Godt tilsyn og sterke tilsynsmyndigheter er en forutsetning for en markedsplass mellom næringsdrivende og forbrukere. Vi er derfor fornøyd med at Forbrukertilsynet har fått tydeligere fullmakter som tilsynsmyndighet, og at alle myndighetsoppgaver nå samles hos tilsynet, avslutter Fåne.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no