Nytt regelverk om innskuddsgarantien

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt regelverk om innskuddsgarantien

Bakgrunnen for det nye regelverket er et revidert EU-direktiv og påfølgende endringer i finansforetakslovens bestemmelser om innskuddsgaranti. Formålet med endringene er å harmonisere regelverket på tvers av landegrenser og styrke forbrukerbeskyttelsen. Endringene trådte i kraft 1. januar 2019. Bankenes sikringsfond har laget en film som enkelt forklarer hvordan innskuddsgarantien fungerer etter endringene.

Illustrasjonsbilde fra filmen

De nye reglene om innskuddsgarantien innebærer blant annet:

  • Garantibeløpet for innskytere i Norge vil fortsatt være på to millioner kroner pr. kunde pr. bank. Det er ikke endelig avklart om beløpsgrensen i fremtiden vil bli redusert til et beløp tilsvarende 100 000 euro. Les mer om beløpsgrensen under spørsmål og svar hos Bankenes sikringsfond.

  • Utbetalingsfristen ved en garantiutbetaling er syv arbeidsdager.

  • Bankinnskudd som følger av særlige livshendelser og som er satt inn på konto i løpet av de siste 12 månedene, er dekket med et ubegrenset beløp. Eksempler på særlige livshendelser er salg av bolig- og fritidseiendom, samlivsbrudd, arv og forsikringsutbetalinger. Slike innskudd blir utbetalt i løpet av tre måneder.

Se filmen: