Norges Bank: Norsk banksektor er liten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norges Bank: Norsk banksektor er liten

Hvis banksektoren i et land vokser seg for stor, blir man bekymret for den finansielle stabiliteten. Vi har lite å frykte i Norge. Vi har en av vest-europas minste banksektorer. I et nylig publisert memo fra Norges Bank, skrevet av Arild J. Lund, avdeling for finansiell stabilitet, og Mari Aasgaard Walle, markeder og IKT, fremkommer det at norsk banksektor, uansett hvordan den måles, er liten sammenlignet med land vi vanligvis sammenligner oss med.

En vanlig måte å måle bankens størrelse, er å se på bankens samlede eiendeler som andel av BNP. Holder vi utenlandske filialer utenfor, utgjør våre norske banker 150 prosent av BNP. Sammenlignet med land som Nederland, Sverige, Frankrike, UK og Danmark, er dette svært lite. Her utgjør den sammenlignbare størrelsen 300-350 prosent av BNP.

Legger vi til eiendelene til de utenlandske bankene som operer i de ulike lands markeder, er fortsatt banksektoren i Norge ikke spesielt stor. Da stiger den samlede banksektoren i Norge til om lag 200 prosent av BNP. Målt på denne måten, utgjør utenlandske banker i Norge med andre ord 25 prosent av totalen. Det er mye hvis vi for eksempel sammenligner med Sverige der utenlandske filialer utgjør godt under 10 prosent av den totale banksektoren.

En forklaring på en vesentlig større andel utenlandsk bank-innslag i Norge, er regulering. På mange områder er norske banker strengere regulert enn utenlandske filialer som opererer i Norge.

Det er mange forklaringer på hvordan størrelsen på et lands banksektor utvikler seg over tid. En forklaring kan være ulikheter i hvordan næringslivet finansierer seg. Der næringslivet finansierer seg via bankutlån, blir banksektoren større. Der næringslivet finansierer i verdipapirmarkedet, enten gjennom obligasjoner eller egenkapital, får man naturligvis ikke den samme veksten i banksektoren. I følge memoet til Norges Bank er en del av forklaringen på den mindre norske banksektoren nettopp dette. Vi har et litt høyere innslag av verdipapirmarkedsfinansiering enn andre land. Men konklusjonen i rapporten er likevel følgende: 

«Uansett hvordan vi definerer et lands banksektor, finner vi at den norske banksektoren ikke er spesielt stor i europeisk sammenheng. Vi har en av de minste banksektorene i Vest-Europa. Verdipapirmarkedsfinansiering av ikke-finansielle foretak som er noe større enn gjennomsnittet av europeiske land kan forklare noe av dette. Den viktigste forskjellen er likevel at banker i Norge har mindre aktivitet i utlandet enn banker i andre europeiske land.»

Det er vanskelig å tolke denne undersøkelsen annerledes enn at banksektoren i Norge har en størrelse som ikke er egnet til å bekymre. Kanskje snarere tvert om. Banker finansierer omstilling, vekst og nye arbeidsplasser. Strupes bankene, struper man også økonomiens vekstevne.