Naturskader for 600 millioner kroner i 2018

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Naturskader for 600 millioner kroner i 2018

I 2018 er det registrert naturskader for rundt 600 millioner kroner. Det viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. Over halvparten av erstatningene kom etter uvær sist høst.

Vei som forsvinner i flomstor elv. Foto.

De største skadene og høyeste erstatningene kom etter høstflommen i Oppland. Deretter følger høststormen «Helene» som særlig rammet Vestlandet og Sørlandet.

Mange nedbørsskader

I tillegg til disse naturskadene kommer en rekke vannskader relatert til overflatevann etter kraftige regnbyger, samt skader på biler og båter som ikke er inkludert i disse tallene.

På Vestlandet var det ekstra vått sist høst, og det ble satt nye nedbørsrekorder mange steder.

–  Til tross for utfordringer rundt smeltingen av store snømengder i fjellet i fjor, gikk det nokså bra totalt sett. Likevel er det alltid noen som blir hardt rammet av flom og uværsskader, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Det er avgjørende for skadebildet om uværet treffer tettbygde strøk. Akkurat hvilken retning vinden har, og hvordan den kommer inn over land, har for eksempel stor betydning.

Naturskadehendelser de siste årene

Naturskadehendelser År Antall meldte skader Erstatnings-beløp, millioner kr.
Berit storm, stormflo 2011  5 868                     416
Dagmar storm 2011 20 368                  1 343
Frida - flom Hokksund/Drammen 2012  1 776                     347
Flom på Østlandsområdet 2013 2 221                     373
Nina storm (Agder-Vestlandet) 2015 13 604                     593
Synne storm/flom 2015 1 467                     337
Flom / skred Sørlandet 2017 2 197                     338

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.  

I tillegg til tallene fra naturskadeforsikringen, som dekker bygningsskader og innbo kommer blant annet utbetalinger fra øvrige forsikringer utover det som dekkes av naturskadeordningen, det kan være dekning av avbruddstap, bil, campingvogn og båtskader.  I tillegg har Statens naturskadeordning erstatningsordninger for blant annet jordbruksareal, private bruer og veier.  

Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no