Mørkegrønt i Sunndal Sparebank

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mørkegrønt i Sunndal Sparebank

Sunndal Sparebank har utarbeidet et grønt rammeverk og utsteder en grønn obligasjon som skal finansiere kjøretøy drevet 100 prosent av elektrisitet eller hydrogen og lokale vannkraftverk. Dette er den første sparebanken til å utstede en grønn obligasjon.

Logoen til Ciceros "Dark Green"-godkjenning

Tar klimautfordringen lokalt

– Noen av de største bankene i Norge har utstedt grønne obligasjoner, og det er gledelig å se at vi nå har den første norske sparebanken med en grønn obligasjon og et rammeverk for dette. Det er viktig å øke volumet av grønne obligasjoner som kan bidra til positive miljøendringer i Norge. Sparebankene er lokale og har en unik påvirkningskraft i sitt nærmiljø, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

I første omgang skal den grønne obligasjonen finansiere lån til kjøretøy som drives 100 prosent av elektrisitet eller hydrogen. Dette gjelder lån til personbilsegmentet, men også kjøretøy og maskiner i næringssegmentet. Disse lånene vil være gunstigere priset. Til slutt skal midler fra den grønne obligasjonen benyttes til å refinansiere eksisterende småkraftverk. Første transje i obligasjonen er på 75 millioner kroner og vil ha en løpetid på 3 år.

Full score fra CICERO

CICERO har foretatt en uavhengig annenpartsvurdering av bankes grønne rammeverk, og har gitt obligasjonen høyeste rating, mørkegrønn.

– Vi er utrolig stolte av arbeidet vi har gjort og at det har resultert i at det grønne rammeverket er gitt høyeste rating av CICERO, sider adm.banksjef Jonny Engdahl i en pressemelding fra banken.

Sunndal Sparebank inngår i Eika Alliansen, og Hege Toft Karlsen, konsernsjef i Eika Gruppen er enig i at sparebankene vil ha en sentral rolle i å løse morgendagens utfordringer.

– Lokalbankene i Eika skal bidra til økonomisk vekst og trygghet for sine lokalsamfunn. Med blikket rettet mot fremtidens utfordringer må også reduksjon av lokale klimagassutslipp være en fremtidig premiss for deres virksomhet. Dette er et tydelig signal og starten på en viktig trend for norske lokalbanker som vil styrke sine lokalsamfunn, sier Toft Karlsen i pressemeldingen fra banken.