Lavere gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lavere gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) reverserte oppgangen i oktober og ble redusert med 2 tideler til 5,5 prosent i november, ifølge tall fra SSB. Nedgangen kom etter en måned med svakere vekst hos ikke-finansielle foretak og i husholdningene, mens kommuneforvaltningen opplevde en sterkere gjeldsvekst.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk gjeld til publikum utgjorde 5 696 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Utviklingen i K2. Graf.

Husholdningenes gjeldsvekst videre ned

Etter en stabil gjeldsvekst i husholdningene fra mai til september i 2018, har veksten blitt redusert i de to påfølgende månedene. I november avtok gjeldsveksten med tre tideler til 5,4 prosent. Med det har veksten kommet en god del ned siden forrige toppnivå i mai 2017 på 6,7 prosent. Imidlertid befinner veksten seg fortsatt over husholdningenes inntektsvekst. Husholdningenes samlede gjeld endte på 3 442 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Svakere vekst for ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene steg betydelig mellom februar 2017 og april 2018 (se figur). Siden toppen på 7,8 prosent har veksten falt tilbake. I november ble veksten redusert med to tideler til 5,6 prosent. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske gjeld 1 748 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak holdt seg stabil på 5,7 prosent i november. Samlet utgjorde publikums innenlandske gjeld fra banker og kredittforetak 4 602 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 81 prosent av publikums samlede gjeld. For øvrig ble tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån redusert fra 4,4 prosent til 2,7 prosent i november.