Klar for ny sikkerhetslov? Vi tilbyr verktøy

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Klar for ny sikkerhetslov? Vi tilbyr verktøy

Finans Norge og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har nå et samarbeid som gir medlemsbedrifter i Finans Norge 30 prosent rabatt på VTS-analyse, et digitalt og sikkert verktøy for å kartlegge virksomhetens risiko.

I økende grad setter lovverk krav til gjennomføring av risikoanalyser. Ny sikkerhetslov, GDPR, interkontrollforskriften og hvitvaskingsloven er slike eksempler.  Her vil et analyseverktøy for kartlegging av risiko ved lovbrudd og kriminalitet komme til god nytte.

Verdi – Trussel – Sårbarhet = Risiko 

Ved bruk av VTS-analyse kan du gjennomføre lovpålagte risikoanalyser på en effektiv måte.  Slik oppnår virksomheten god struktur og sporbarhet, og en lett forståelig fremstilling av hvilken risiko virksomheten har. 

VTS-analyse er et verktøy som er spesielt tilpasset for å vurdere risiko knyttet til uønskede handlinger, også kalt sikringsrisiko. Metoden er forankret i kriminologisk teori og i NS 5832, og de tre faktorene som må være til stede for at det skal oppstå et sikkerhetsproblem; verdi, trussel og sårbarhet. Verktøyet gjør virksomheten i stand til å administrere både prosess, resultat og oppfølging over tid.  Utfordringer med maler og disposisjoner fjernes helt, og samhandlingen går lettere. Ved bruk av VTS-analyse vil virksomheten tilfredsstille lovens krav til risikoanalyser for lovbrudd og kriminalitet.

Informasjon om priser og bestilling hos VTS-analyse