Gjeldsveksten avtar videre

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gjeldsveksten avtar videre

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) ble redusert med 2 tideler til 5,4 prosent i desember, ifølge tall fra SSB. Nedgangen kom etter en måned med særlig svakere vekst hos ikke-finansielle foretak. Veksten tok seg opp for kommuneforvaltningen, mens husholdningene kunne vise til ingen endring i veksttakten.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk gjeld til publikum utgjorde 5 724 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Utviklingen i K2 2012 - 2019. Graf.

Husholdningenes gjeldsvekst stabil

For husholdningene endte desember med en uendret gjeldsvekst på 5,5 prosent. Veksten har imidlertid kommet en god del ned siden forrige toppnivå i mai 2017 på 6,7 prosent, men befinner seg fortsatt over husholdningenes inntektsvekst. Husholdningenes samlede gjeld endte på 3 450 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Svakere vekst for ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene steg betydelig mellom februar 2017 og april 2018 (se figur). Siden toppen på 7,8 prosent har veksten falt tilbake. I desember ble veksten redusert med hele 7 tideler til 5,1 prosent. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske gjeld 1 761 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak ble redusert med to tideler til 5,6 prosent i desember. Samlet utgjorde publikums innenlandske gjeld fra banker og kredittforetak 4 625 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 81 prosent av publikums samlede gjeld. For øvrig ble tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån redusert fra 3 prosent til 2,6 prosent i desember.