Følger EU ved hard Brexit

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Følger EU ved hard Brexit

Dersom det blir en hard Brexit, vil norske myndigheter følge EU og sørge for at derivater fortsatt kan cleares i London-markedet i en tolvmånedersperiode. Slik forebygges en av de største usikkerhetsmomentene for norsk finansnæring ved en hard Brexit.

Brexit og EU på skilt. Foto.

Finans Norge har hatt nær kontakt med Finansdepartementet om disse spørsmålene, og det ble før jul avklart at norske myndigheter vil følge EU for å unngå disse forstyrrelsene som en hard Brexit kan forårsake.

Mye skjer i London

Over 90 prosent av all clearing av rente- og valutaderivater i det europeiske markedet gjøres i London-markedet. Ved en hard Brexit oppstår det uklarhet om derivatkontraktenes gyldighet og om det er behov for å fornye kontraktene. Dette er en problemstilling som EU-kommisjonen har anerkjent, og de har derfor bestemt å iverksette en midlertidig og betinget ekvivalensbeslutning for en fast, begrenset periode på 12 måneder for å sikre at det ikke blir forstyrrelser i sentral clearing av derivater.

Lagt til rette for løsning

Norske myndigheter har derfor lagt til rette for tiltak slik at disse beredskapstiltakene vil få virkning også i Norge og for norske aktører. Den 20. desember 2019 bekreftet Finansdepartementet at de vil sørge for en tilsvarende og samtidig virkning av beredskapsregelverket i Norge. Dermed ligger forholdene til rette for å forebygge den finansielle uro som denne utfordringen innebærer.

Forslag og informasjon fra Finansdepartementet finner du her

I et intervju med Idar Kreutzer på TV2 økonominyhetene 23. januar 2019 ble problemet beskrevet, men opplysningene om at det allerede er en løsning på plass, kom ikke med.