BankID og kontroll av pass

Gå til hovedinnhold
Publisert:

BankID og kontroll av pass

Ulike medieoppslag om BankID og passlegitimasjon har skapt forvirring og mange spørsmål fra kunder til bankene. Dette er en presisering av gjeldende regelverk. Få BankID-brukere vil måtte legitimere seg på nytt.

Etter at Adresseavisen først slo opp en sak, fulgte E24 opp og skriver at «nye regler krever pass for bruk av BankID».  Dette har ført til mange spørsmål om dette til bankene og til Bits AS som forvalter dagens BankID-regler, både fra kunder og mediene. Det kan derfor være nyttig å presisere hvilke regler som gjelder.

Hele dette feltet er komplisert. Man må skille mellom hvilke krav som gjelder i arbeidet mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet og reglene for legitimasjon for å utstede en elektronisk signatur som BankID.

Arbeid mot hvitvasking og legitimasjon

Bankene er lovpålagt etter hvitvaskingsloven, både tidligere og ny, å innhente og kontrollere legitimasjonsdokument i forbindelse med etablering av ordinære kundeforhold. Man er også pålagt en løpende kundekontroll som blant annet omfatter krav om gyldig legitimasjonsdokument på kunden, inklusive innhente legitimasjonsdokumenter hvis det viser seg at tidligere dokumentasjon er for dårlig. Men hvitvaskingsloven begrenser ikke legitimasjonskravet til pass.

BankID og legitimasjon

BankID som elektronisk ID og signatur, er et tilleggsprodukt som stiller strengere krav til legitimasjonskontroll. Dagens BankID-regler krever at kunder som ønsket BankID etter 1.mars 2007 må fremlegge pass.

Hvis en kunde har opprettet BankID etter 1.mars 2007 og ikke har levert kopi av passet, så må banken innhente dette. Dette gjelder svært få.

Reglene presiserer at det ikke kreves etterkontroll av pass for eksisterende BankID-brukere som etablerte sitt kundeforhold før 1. mars 2007.

Det kan likevel være ulik praksis i bankene. Selv om regelverket ikke krever etterkontroll med passidentifikasjon av BankID brukere fra før 2007, vil likevel noen av bankene gjennomføre en slik kontroll i sammenheng med sine rutiner knyttet til arbeidet mot hvitvasking. Andre banker har allerede gjennomført slike kundekontroller som ledd i det løpende arbeidet.

BankID ble lansert i 2004. I mars 2007 da kravet om pass kom, var det utstedt om lag 700.000 brukersertifikater. Mange av disse er allerede relegitimert, og mange av dem vil ikke få spørsmålet fordi banken allerede har god kundekjennskap.

I dag er antallet BankID-brukere 4 millioner. Det vil si at 3,3 millioner brukere er kommet til etter at kravet om pass-legitimasjon ble etablert og følgelig skal være i henhold til gjeldende regelverk.