01

Gå til hovedinnhold

01

Gjeldsveksten avtar videre

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) ble redusert med 2 tideler til 5,4 prosent i desember, ifølge tall fra SSB. Nedgangen kom etter en måned med særlig svakere vekst hos ikke-finansielle foretak. Veksten tok seg opp for kommuneforvaltningen, mens husholdningene kunne vise til ingen endring i veksttakten.

Mye nytt på bilfronten – Skadehub kommer i 2019

En skadehub er under utvikling og oppbygging av Finans Norge Forsikringsdrift. Skadehubben skal sende skademeldinger mellom forsikringsselskapene på en effektiv og sikker måte, samtidig som personvernet blir ivaretatt.

Stadig færre uforsikrede

Tallet på uforsikrede kjøretøy har det siste året gått ned fra rundt 3,4 prosent til 0,9 prosent i januar 2019.

Bilkø. Foto.

Mørkegrønt i Sunndal Sparebank

Sunndal Sparebank har utarbeidet et grønt rammeverk og utsteder en grønn obligasjon som skal finansiere kjøretøy drevet 100 prosent av elektrisitet eller hydrogen og lokale vannkraftverk. Dette er den første sparebanken til å utstede en grønn obligasjon.

Logoen til Ciceros "Dark Green"-godkjenning

Følger EU ved hard Brexit

Dersom det blir en hard Brexit, vil norske myndigheter følge EU og sørge for at derivater fortsatt kan cleares i London-markedet i en tolvmånedersperiode. Slik forebygges en av de største usikkerhetsmomentene for norsk finansnæring ved en hard Brexit.

Brexit og EU på skilt. Foto.

Renteheving i mars

Norges Banks hovedstyre holder renten uendret på 0,75 prosent, men beholder sin forventning om en renteheving i mars.

Store rasjonaliseringsgevinster ved omlegging av rapportering til A-ordningen

Finans Norge har i et brev til Finansdepartementet bedt om at lønnsdata kan hentes ut direkte fra A-ordningen. – Det vil kunne gi forenklinger for næringslivet, men også betydelig nytte i statlig sammenheng, sier statssekretær Marianne Groth (H) til Dagens Næringsliv, som omtaler saken 20. januar.

Fremtiden til Oslo Børs må sikres

Vi har tillit til at aktørene som nå jobber med fremtidig eierskap av Oslo Børs håndterer de pågående prosessene på god måte, men det er avgjørende at norsk næringsliv får tilgang på risikovillig kapital. Det skriver lederne for NHO, Virke, Norges Rederiforbund og Finans Norge i et innlegg i VG.

Flere gode punkter i regjeringsplattformen

Det er flere gode punkter sett fra finansnæringens side i den nye regjeringsplattform som ble fremforhandlet på Granavolden. Her følger en oversikt over de viktigste sakene for næringen i ny regjeringsplattform.

De fire partilederne. Foto.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Viktig å få på plass SMB-rabatten

Den nye firepartiregjeringen varsler i den nye regjeringserklæringen at den spesielt vil prioritere bedre rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter. Finans Norge venter utålmodig på implementeringen av SMB-rabatten som del av regjeringens satsing på økt privat konkurransekraft.

BankID viktig for å lykkes med regjeringens digitaliseringsambisjon

Regjeringspartiene har satt seg høye mål på området for digitalisering og modernisering av offentlig sektor. En viktig forutsetning for å lykkes med å utvikle flere og bedre digitale løsninger er at brukerne har enkle, effektive og trygge løsninger for elektronisk autentisering og signering.  På dette området spiller BankID en sentral rolle.

BankID og kontroll av pass

Ulike medieoppslag om BankID og passlegitimasjon har skapt forvirring og mange spørsmål fra kunder til bankene. Dette er en presisering av gjeldende regelverk. Få BankID-brukere vil måtte legitimere seg på nytt.

Viktig å stimulere til privat pensjonssparing

Regjeringen understreker gjennom Granavolden-erklæringen at det er viktig å stimulere til privat pensjonssparing. Finans Norge er fornøyd med budskapet og understreker at dette også må gjenspeiles i måten man legger til rette for individuell sparing på.

Finansbransjen må vise vei

For å lykkes med å skape bærekraftige samfunn, må menneskerettighetene være både mål og middel. Kun useriøse aktører lar kynismen trumfe menneskerettighetene. Det skriver Idar Kreutzer i et innlegg i Dagsavisen sammen med lederne for Norsif, Raftostiftelsen og Institute for Human Rights and Business. Les innlegget i Dagsavisen.

Pengequiz 2019: Konkurranse motiverer til læring

Nå strømmer påmeldingene på til Pengequiz 2019. Klasse 10D ved Kjellervolla skole i Lillestrøm er en av syv klasser ved skolen som har meldt seg på og som allerede nå har startet øvingen mot NM-finalen 26. mars. Den beste klassen i Norge skal sende to eleve...

Klasse 10D Kjellervolla skole
Klasse 10D Kjellervolla skole er klar for Pengequiz

Norges Bank: Norsk banksektor er liten

Hvis banksektoren i et land vokser seg for stor, blir man bekymret for den finansielle stabiliteten. Vi har lite å frykte i Norge. Vi har en av vest-europas minste banksektorer. I et nylig publisert memo fra Norges Bank, skrevet av Arild J. Lund, avdeling for finansiell stabilitet, og Mari Aasgaard Walle, markeder og IKT, fremkommer det at norsk banksektor, uansett hvordan d...

Klar for ny sikkerhetslov? Vi tilbyr verktøy

Finans Norge og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har nå et samarbeid som gir medlemsbedrifter i Finans Norge 30 prosent rabatt på VTS-analyse, et digitalt og sikkert verktøy for å kartlegge virksomhetens risiko.

Kraftig nedgang i svindel med kort

Prognosen for svindel og tap med kort i Norge for 2018 viser en nedgang i 2018 med 35 prosent, sammenlignet med året før. Bits, bank- og finansnæringens infrastrukturselskap har fulgt utviklingen gjennom mange år og ser nå en markant reduksjon i antall...

Bilde av et betalingskort

Frivillig med utvidet egenmelding etter ny IA-avtale

Ny IA-avtale trådte i kraft 1. januar 2019. Utvidet egenmeldingsordning er ikke lenger en obligatorisk del av avtalen. Ny IA-avtale innebærer at alle virksomheter er en del av IA-samarbeidet og får dermed tilgang til virkemidlene som tidligere kun var forbeholdt IA-virksomheter. En konsekvens av dette er at retten til utvidet egenmelding ved sykdom ikke lenger er en del av...

Rådgiver fratatt autorisasjon

En rådgiver ble sist sommer kontaktet av en kunde vedrørende et boligkjøp, og hadde i etterkant møte med kunden om finansiering av boligen. I møtet opplyste ikke rådgiveren kunden at rådgiver selv var interessert i å kjøpe boligen. Les hele saken hos FinAut.

Positive til tydeligere forbrukerapparat

Regjeringen melder torsdag 10. januar at forbrukerapparatet skal omorganiseres, slik at ansvaret for forbrukerklagene flyttes fra Forbrukerrådet til Forbrukertilsynet. – Bedre ansvarsfordeling mellom Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet vil styrke begge de...

handlekurv med beskyttende hender
Tydeligere forbrukerapparat

Rekordår for kortbruk

Tall fra Nets og BankAxept viser at det ble satt flere nye kortrekorder i løpet av 2018.Totalt ble betalingskortene benyttet til å handle varer og tjenester for 642,4 milliarder kroner, 2,4 prosent mer enn året før. I løpet av 2018 ble kortene brukt 1,92...

illustrasjonsbilde: kontaktløs betaling i butikk
2018 var året nordmenn begynte å tæppe, dvs betale kontaktløs

Nytt regelverk om innskuddsgarantien

Bakgrunnen for det nye regelverket er et revidert EU-direktiv og påfølgende endringer i finansforetakslovens bestemmelser om innskuddsgaranti. Formålet med endringene er å harmonisere regelverket på tvers av landegrenser og styrke forbrukerbeskyttelsen. End...

Illustrasjonsbilde fra filmen

Vil ha fart på digitaliseringen

Nettverket av Digitale Toppledere har satt seg som mål å bidra til å få mer fart på digitaliseringen i Norge. Derfor lanseres det nå en ekspertgruppe som skal tilby assistanse til aktører både i privat næringsliv og offentlig sektor som ønsker prosjekter bygget på datadeling.