2019

Gå til hovedinnhold

2019

Høring om endringer i hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften

Finansdepartementet har sendt ut et høringsnotat fra Finanstilsynet om endringer i hvitvaskingsloven med tilhørende forskrifter. Med i høringsrunden følger også et notat fra Finans Norge som påpeker behovet for at norsk lovverk ikke skal stå i veien for deling av nødvendige kundeopplysninger mellom rapporteringspliktige over landegrensene.

Finansielle ubalanser avtar: Uendret styringsrente

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Veksten i husholdningenes gjeld er lavere enn Norges Bank forventet. Risikobildet og utsiktene fremover taler for at styringsrenten holdes uendret i tiden fremover.

Graf, fra Norges Bank

#Jobbifinans-kampanjen avsluttes

I halvannet år har #Jobbifinans bidratt til å spre informasjon om jobbmuligheter i finansnæringen. Nå avsluttes kampanjen.

Skjermdump fra hjemmesiden jobbifinans.no
Takk for at du har fulgt #jobbifinans i sosiale medier. Nå avsluttes kampanjen, og ved nyttår vil kontoene slettes.

Bærekraftig finans tas inn i autorisasjonsordningene

Økende etterspørsel etter bærekraftige produkter, endrede kundeforventninger og nye reguleringer vil kreve en utvidet kundedialog og endret rolleforståelse for mange ansatte i finans. Derfor blir bærekraftig finans et eget emneområde i autorisasjonsordningene under tverrgående emner og et krav til årlige oppdateringer for eksisterende rådgivere i 2020. Les mer hos FinAut.

Vær åpne og gi folk en sjanse

Mange arbeidsgivere er ikke klar over hvilken hjelp og støtte det offentlige kan gi bedrifter som ønsker å ansette personer eller beholde ansatte med ulike funksjonsnedsettelser. En ny handlingsplan fra regjeringen gir en oversikt over de virkemidlene det...

Bilde av Runa Opdal Kerr som holder innlegg på Gjensidiges mangfoldskonferanse onsdag 18. desember.
Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr holdt innlegg på Gjensidiges mangfoldskonferanse onsdag 18. desember.

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er i dag publisert på Finansrett.no. To sentrale punkter i dette nummeret omtaler den nye boliglånsforskriften som ble vedtatt uten store endringer, og endringer i bankenes kapitalkrav med virkning fra 01.01.2020.

Nibor kan brukes som referanse også etter årsskiftet

Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) har sendt søknad til Finanstilsynet om godkjenning som administrator for Nibor etter kravene i EUs Benchmarksforordning. Slik søknad er et krav for at Nibor fortsatt kan benyttes som referanserente i EU også etter årsskiftet. Finanstilsynet har informert det europeiske tilsynet på verdipapirområdet – ESMA – om at søknad er mottatt.

Økte kapitalkrav for norske banker

Finansdepartementet informerte i pressemelding 11. desember om at det vil fastsette endringer i bankenes kapitalkrav med virkning fra utgangen av 2020, men nye krav skal gjelde for mindre banker først fra utgangen av 2022. Endringene innebærer at systemrisikobufferkravet økes fra 3 til 4,5 prosent, og at det innføres gulv for IRB-risikovekting av eiendomslån.

Skjerpede krav til arbeidsgiver - oppdatert veileder

Fra nyttår skjerpes arbeidsgivers plikt til å jobbe med å fremme likestilling og hindre diskriminering ytterligere. Se oppdatert veileder om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt og les mer om regelendringene.

Velkommen til den nye EU-kommisjonen

Insurance Europe og EBF arbeider opp mot den påtroppende EU-kommisjonens agenda for å øke forståelsen for bank og forsikringsnæringens rolle i samfunnet og hvordan næringen kan bidra til omstilling av økonomien. Organisasjonene la strategien i november, etter diskusjon i de besluttende organene. 

Fintech hos finansministeren og i tilsynet

Mandag arrangerte finansminister Siv Jensen innspillmøte om utviklingen av fintech i Norge, fredag inviterte Finanstilsynet til gjennomgang av den «den regulatoriske sandkassen». Begge møter ga håp om en noe mer fremoverlent holdning fra myndighetssiden.

illustrasjon innovasjon

Positive signaler fra Siv Jensen

Fredag 6. desember ble det halvårlige kontaktmøtet med finansminister Siv Jensen gjennomført. Også denne gang ga finansministeren positive tilbakemeldinger til finansnæringen på flere områder.

170 millioner kortkjøp i november

Tall fra Nets og Vipps AS viser at det i november ble utført 170,2 millioner kortkjøp, en vekst på 3,5 prosent i forhold til november 2018. — I november var det fire dager med mer enn sju millioner kortkjøp, noe som er et tydelig tegn på at julehandelen er...

Betalingsterminal
I november var det fire dager med mer enn sju millioner kortkjøp, melder Stein-Arne Tjore i Nets Norge.

EUs kapitalkravsregler trer i kraft fra nyttår

Finansdepartementet informerte torsdag denne uken om at EUs kapitalkravsregler for banker trer i kraft 31. desember i år. Departementet opplyste videre at det om kort tid vil avklare enkelte endringer i norske kapitalkrav, blant annet forslaget om økt...

EU-flagg og klubbe.
– Finans Norge er fornøyd med at EUs kapitalkravsregelverk trer i kraft, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Alkoholkulturen i norsk arbeidsliv kan være problematisk

Alkovettorganisasjonen Av-og-til har undersøkt hvilken rolle alkohol spiller for inkludering og mangfold på norske arbeidsplasser.  – Vi oppfordrer våre medlemsbedrifter om å være sitt ansvar bevisst og følge Av-og-tils tre råd for hvordan sosiale...

Alkoholkulturen på arbeidsplasser i Norge kan oppleves ubehagelig og ekskluderende for mange arbeidstakere. Nylig lanserte Av-og-til en rapport som understreker denne problematikken. Foto: Kelsey Chance/Unsplash

Mer enn 3800 pengemuldyr avslørt i internasjonal kampanje mot hvitvasking

Politi og finansnæring i 31 land har fra september til november samarbeidet om å gjennomføre en kampanje for å avdekke pengemuldyr og hvitvasking av penger. 228 er arrestert, og det er avverget tap på 12.9 millioner euro. 

Illustrasjon. cyber crime.
Et pengemuldyr er en person som mottar penger fra en person og overfører dem videre til en annen - mot betaling. Dette kan være i forbindelse med hvitvasking. Finans Norge er med i en informasjonskampanje sammen politiet for å spre kunnskap om fenomenet. Foto: Adobe Stock

Støtter forslag om pliktig tilslutning til klageordning

Forslaget om at foretak som tilbyr finansielle tjenester skal være tilsluttet en klageordning, vil styrke forbrukervernet. Da vil flere ha reell tilgang til en ny vurdering av sin sak, også for forbrukere som har kjøpt tjenester av EØS-foretak. I tillegg vil en slik plikt styrke konkurransen mellom aktørene i finansmarkedet og gi incentiver til å yte gode og tillitsfulle...

Vår «grunnlov» skal reforhandles på nyåret

Hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet kalles gjerne arbeidslivets grunnlov og fastsetter spillereglene i finansnæringen på arbeidslivfeltet. Finans Norges har hovedavtaler med både Finansforbundet og LO og reforhandlingene med begge starter tidlig i...

Vår «grunnlov» skal reforhandles på nyåret

Hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet kalles gjerne arbeidslivets grunnlov og fastsetter spillereglene i finansnæringen på arbeidslivfeltet. Finans Norges har hovedavtaler med både Finansforbundet og LO og reforhandlingene med begge starter tidlig i januar. Målsettingen er et mer modernisert avtaleverk.

Vil satse mer på forebygging av vær- og naturskader

Finans Norge mener samfunnet i større grad må tilpasses endrede vær- og klimaforhold. Representanter fra forsikringsnæringen har møtt klima- og miljøminister Ola Elvestuen, for å rette oppmerksomheten mot forebygging av skader.

mennesker rundt bord
Klima- og miljøminsiter Ola Elvestuen tok godt i mot Turid Grotmoll, Styreleder Finans Norge og adm.dir Fremtind Forsikring, Helge Leiro Baastad, adm.dir Gjensidige Forsikring.

Teleselskapene må kontrollere identiteten på sine mobilkunder bedre

Finans Norge støtter forslaget om å tydeliggjøre kravene til at teleselskapene skal sørge for sikker identifisering av sluttbrukere ved inngåelse, endring og oppsigelse av mobiltelefonavtaler. Det er viktig for å motvirke at mobiltelefonen blir brukt i svindelforsøk. Les høringssvaret her.

Ledelse i en raskere og smidigere verden

Det blir ikke lett, hverken for ledere eller medarbeidere fremover. Vi står sammen overfor store utfordringer og må endre oss, ikke bare i finansnæringen. Det skriver Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i sitt siste blogginnlegg.