2019

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

2019

Likestilling fordi det lønner seg

8. mars markeres av mange, også i finansnæringen. – Likestilling er ikke bare viktig. Det er faktisk også lønnsomt, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Han viser til en rekke analyser de senere årene som har vist forretningspotensialet i mer...

Idar Kreutzer.Foto.
Foto: Kolonihagen

Ni ting vi tok med oss fra Finansnæringens dag

Sjekk ut ni ting vi tok med oss fra Finansnæringens dag. Skaff deg f.eks. global oversikt med Espen Barth Eide. Eller len deg tilbake og lytt til Janove og Haddy.

Espen Barth Eide. Foto.
Foto: Kilian Munch

Livsforsikring og pensjon i tall og grafikk

Få full oversikt over livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge. Hvilke selskaper er størst? Hvor mange er det som har en innskuddsordning, og hvor mange pensjonskapitalbevis finnes det?

Kompetansesjekken 2019

Finans Norge gjennomfører årlig en undersøkelse om næringens behov for ny kompetanse. Årets spørreundersøkelse sendes ut i dag. 

undersøkelse.PC.survey

Uendret gjeldsvekst i februar

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) forble uendret på 5,7 prosent i februar, ifølge tall fra SSB. Ikke-finansielle foretak erfarte en marginal nedgang i veksten, mens veksten tok seg opp i kommuneforvaltningen. For husholdningene ble det ingen endring av veksttakten.

Store endringer på gang i pensjonsmarkedet

Ved utgangen av 2018 var det til sammen 248 milliarder kroner i oppsparte midler i innskuddsbaserte pensjonsordninger, viser statistikk fra Finans Norge. Dette er en økning på 10 prosent siden i 2017, men nær en dobling på fem år. Nå kommer nytt system med...

Eldre mennesker sitter på en benk og ser utover havet. Foto.

Sysselsettingsutvalget med viktige forslag

Andelen sysselsatte i befolkningen i Norge har falt over lengre tid. Med vår omfattende velferdsstat og en aldrende befolkning er ikke dette bærekraftig for fremtidige generasjoner. Sysselsettingsutvalget foreslår interessante tiltak for å få flere i jobb. Noen av tiltakene er politisk kontroversielle. Håpet er at forslagene vil sparke i gang en viktig debatt om hvilke...

Ny pris til European Money Quiz i Brüssel

European Money Quiz har vunnet enda en pris i Brüssel. Denne gangen er det prisen for «Best Association Partnership”. Gjennom prosjektet setter finansnæringen i mange europeiske land fokus på behovet for å gi de unge opplæring i personlig økonomi.

Logo til Ehe european association awards 2019

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er ute. April-utgaven inneholder 73 artikler om en rekke ulike finansregulatoriske temaer. I dette nummeret kan du lese om det nye norske regelverket som gjennomfører EUs reviderte betalingsdirektiv (PSD2), et nytt rundskriv om taushetsplikt fra Finanstilsynet, samt at 155 rettsakter på finansområdet nettopp er tatt inn i EØS-avtalen.

Finans Norges forhandlingsutvalg i mellomoppgjøret

Finans Norge møter hhv. Finansforbundet og LO til forhandlinger rett etter påske, 24. og 25. april. Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør der partene skal forhandle om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår i tariffperioden.

Finansnæringen samles om bærekraft

Finansnæringen ønsker å bidra til å gi Norge grønn konkurransekraft. I regi av Bergen Næringsråd møtte mer enn 30 regionale bedriftsledere Finans Norge for å diskutere hvordan. Les mer om møtet på Bergens Næringsråds nettsider.

Kortbruk økte med seks prosent i mars

Tall fra Nets og Vipps AS viser at det i mars ble utført 160,8 millioner kortkjøp, en vekst på 6 prosent i forhold til mars 2018. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 50,5 milliarder kroner, en økning på 0,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Søk stipend fra Stiftelsen for bank- og finansstudier

Planlegger du et forsknings- eller utredningsarbeid som er relevant for bank- og finansnæringen i Norge? Da kan du søke støtte fra Stiftelsen for bank- og finansstudier. Prosjektet må være direkte knyttet til bransjespesifikke temaer av betydning for bank- og finansnæringen og fristen for søknad er 15. april og 15. oktober.

Kurs i personlig økonomi til flyktninger brukes over hele landet

Over 40 kommuner i hele landet melder at de har tatt i bruk et kursopplegg i personlig økonomi som Finans Norge har utarbeidet sammen med Bærum kommune. Tilbakemeldingene er svært gode. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, mener kurset kan brukes s...

Åpner for heldigital bolighandel

Kartverket, Altinn, Finans Norge, Eiendom Norge, Bits og flere store markedsaktører har samarbeidet om en ny løsning som vil gjøre bolighandel mye enklere. Lånesøknad, kjøpekontrakt og skjøte- og pantedokumenter kan nå behandles digitalt.

Jan Digranes fra Finans Norge, Christian Vammervold Dreyer fra Eiendom Norge, digitaliseringsminister Nikolai Astrup og kommunalminister Monica Mæland. Foto.
FEIRET: Jan Digranes fra Finans Norge, Christian Vammervold Dreyer fra Eiendom Norge, digitaliseringsminister Nikolai Astrup og kommunalminister Monica Mæland.

Finansforetak bør gis samme utbytterett som aksjeselskaper

Finans Norge har i en høringsuttalelse om finansforetakslovens regler om utbytte tatt sterkt til orde for at utbytteretten for finansforetak må følge aksjelovens system, slik Stortinget la opp til når de vedtok loven i 2014. Høringsuttalelsen er et svar på et forslag fra Finanstilsynet som vil forby finansforetaks adgang til å betale ut ekstraordinære utbytter hvor foretaket...

Personlig økonomi på timeplanen fra 2020

Fra 2020 skal elevene få styrket kunnskap i personlig økonomi. Da innføres nye læreplaner, og personlig økonomi blir en del av temaet folkehelse og livsmestring og inngår i fagene matematikk, samfunnsfag og samfunnskunnskap. Det foreslår kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Planene skal nå ut på høring.

Klimarisiko og norsk økonomi

I desember i fjor kom rapporten «Klimarisiko og norsk økonomi» fra et offentlig oppnevnt utvalg som har vurdert klimarelaterte risikofaktorer og hvilken betydning disse får for norsk økonomi fremover. Finans Norge støtter utvalgets anbefalinger til tiltak o...

Bilde av forsiden på NOU'en

Rekordmange forsikringssvindlere avslørt

I fjor ble det avslørt forsikringssvindel for 314 millioner kroner, viser Finans Norges svindelrapport. Rekordmange saker ble meldt inn fra forsikringsselskapene i 2018. 

Gransker dokument med forstørrelsesglass. Foto.

Skal forsvare tittelen som norgesmestre i pengequiz

Tirsdag 26. mars kl 10.00 er det NM i pengequiz for ungdomsskoler. Da skal Maksimilian Hogsnes Melø og Didrik Wiig-Andersen prøve å forsvare tittelen sin fra 2018. Mandag 18. mars deltok de to i God Morgen Norge på TV2 og fortalte om konkurransen.

Bilde fra God Morgen Norge-studioet der Maksimilian og Didrik var gjester mandag 18. mars
Maksimilian og Didrik var personlig økonomieksperter i God Morgen Norge