2019

Gå til hovedinnhold

2019

Yrkesskader – Hvem rammes og hvordan rammes de?

Yrkesskaderapport for 2019 med oppdatert og detaljert informasjon om norske yrkesskader. Rapporten inneholder blant annet informasjon om hvilke yrkesgrupper og næringsgrupper som rammes oftest, og hvilke yrkesulykker og yrkessykdommer som er de vanligste. Kunnskap om hvorfor yrkesskadene oppstår, gir grunnlag for gode og målrettede skadeforebyggende tiltak.

950 millioner kortkjøp til hittil i år

Tall fra Nets og Vipps AS viser at det i juni ble utført 174,2 millioner kortkjøp, en reduksjon på 0,5 prosent i forhold til juni 2018. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 58,9 milliarder kroner, en nedgang på 1,2 prosent sammenlignet med samme...

Hånd som holder kredittkort, foto. Shutterstock.
I juni ble det utført 174,2 millioner kortkjøp, noe som er en reduksjon på 0.5 prosent sammenlignet med juni i 2018. Foto: Shutterstock.

Uten bilforsikring er du ute å kjøre i sommer

Du legger vel ikke i vei på bilferie uten å ha forsikringen i orden? Hvis du skaffer deg bil en fredag, må du ikke vente til mandag med å kjøpe forsikring .

Kø. Biler. Foto.
Skal du på bilferie i sommer? Da må du ha forsikringen i orden, hvis ikke kan det koste deg dyrt.

Bankene og myndighetene er enige om mye

I et leserinnlegg i Aftenposten torsdag 4. juli svarer Finans Norges Erik Johansen Aftenpostens Øystein K. Langberg, hvor Johansen peker på at det er både viktig og riktig at departementet nå legger til rette for likere konkurransevilkår. Les hele innlegget her. 

Mangel på IT-kompetanse

KOMPETANSESJEKKEN 2019: 9 av 10 finansbedrifter forventer at digitaliseringen av forretning og samfunn vil stille høyere krav til kompetanse fremover. Næringen etterspør mer kompetanse på teknologi og digital forretningsutvikling – i sterk konkurranse med resten av arbeidslivet. 

Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt

Stortinget har vedtatt endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som forsterker og konkretiserer arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt. Endringene trer i kraft 1. januar 2020.

Kompetansepolitikken i endring

Måten vi bygger kompetanse er i endring. Kontinuerlig kompetansepåfyll i arbeidslivet og livslang læring blir viktigere. Dette krever et tettere samarbeid mellom arbeidsliv, utdanningsinstitusjoner og myndigheter. Finans Norge jobber nå med innspill til...

Skoleklasse med lærer. Foto.
Regjeringens nye kompetansereform er svært viktig for Finans Norge, da finansnæringen særlig er opptatt av livslang læring i arbeidslivet og arbeidsrelevans i høyere utdanning.

Finanstilsynet med nytt rundskriv

Finanstilsynet publiserte 28. juni rundskriv 19/2019 med Finanstilsynets retningslinjer for gjenopprettingsplaner for banker og kredittforetak, herunder holdingforetak i finanskonsern og finansieringsforetak som inngår i finanskonsern. 

Forbud mot handel med sveitsiske aksjer

Så skjedde det. I dag - mandag 1. juli - står sveitsiske børser uten bedømning som ekvivalente til EU. Som svar har regulerende myndigheter i Sveits forbudt handel med sveitsiske aksjer på europeiske børser. Indre markeds-aktører kan risikere bøter eller opp til tre års opphold i sveitsisk fengsel hvis de bryter dette forbudet, skriver Ellen Bramness Arvidsson i et...

Nå kommer gjeldsregistrene

Fristen for bankene å levere informasjon til gjeldsregistrene går ut mandag 1. juli. Mange av de største vil være inkludert i registrene allerede da.

Klipp fra nettsidene. Foto.

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er nå publisert. Juni-utgaven inneholder 76 artikler om en rekke ulike finansregulatoriske temaer. I dette nummeret kan du lese om de mange myndighetstiltakene innenfor forbrukslån, tre nye rundskriv fra Finanstilsynet om klageordninger, finansagenter og hvitvasking, samt tilsynets undersøkelse om gjennomføring av MiFID II. 

Jobbvekst i finans for første gang på lenge

Etter flere år med fallende sysselsetting har jobbveksten så smått begynt å ta seg opp i finansnæringen. Nå jobber nærmere 48.000 personer i finans.

Viser ting på skjerm til tre andre. Foto.
Nedgangen i antall sysselsatte finansnæringen kan være i ferd med å snu. Foto: .Shock/Adobe Stock Photo.

Kapitalen går bærekraftens vei

Hvilken vei kapitalen velger å gå er avgjørende for hvordan samfunnsutviklingen blir. Nå går kapitalen i bærekraftig retning. Det skjer fort, og det vil ha betydelig effekt. Det skriver kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge i en artikkel i...

Faksimile.
Faksimile fra Næringsliv Norge.

Utsettelse av rapport om alternativ referanserente

Arbeidsgruppen som vurderer alternative referanserenter i norske kroner har besluttet å utsette rapporten til tredje kvartal 2019. Mer informasjon om gruppens arbeid er tilgjengelig på Norges Banks sider.

Norske banker er ganske ålreite

Norske banker er ganske ålreite, skriver Tom Staavi på sin blogg, og tar oss gjennom noen av grafene fra Finansielt utsyn som viser at det står bra til i norsk bankverden. Tilsynet er riktignok bekymret, men det er jobben deres, skriver han.

Tom Staavi. Foto.

Mangfold – fordi det lønner seg

For finansnæringen er det avgjørende å følge med på viktige utviklingstrekk, både for å kunne plukke morgendagens vinnere og ikke minst overleve selv i den globale konkurransen. De senere årene har internasjonale forskningsmiljøer vist at mangfold i ledelse...

Pride/regnbue-flagg. Illustrasjon.
Mangfold lønner seg! Lørdag går Finans Norge sammen med NHO under parolen "Arbeidsliv for alle" i årets Pride-parade. Lyst til å gå sammen med oss?

Norges Bank hever styringsrenten til 1,25 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent. Etter Norges Banks vurdering er det mest sannsynlig at renten vil bli satt videre opp i løpet av året. Finansdepartementet har samtidig besluttet å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019.

Viktige EU-forslag innen bærekraftig finans

Nye rapporter og anbefalinger fra EU-kommisjonen og en teknisk ekspertgruppe  er nylig lagt fram, og de danner et viktig grunnlag for arbeidet med bærekraftig finans. 

Undersøkelse om cyber- og informasjonssikkerhet

For femte år på rad undersøker PWC nivået på cyber- og informasjonssikkerhet i norsk næringsliv. Finans Norge oppfordrer folk i medlemsbedriftene som jobber med denne typen spørsmål til å delta i undersøkelsen.

Folkefinansiering satt på dagsordenen

Bruken av folkefinansiering øker i Norge, og bidrar til finansiering av prosjekter som ellers ikke får ordinær bankfinansiering. Samtidig er det behov for regulering og regelverk. Under Finans Norges frokostmøte onsdag 12. juni rettet statssekretær Geir Ols...

Tom Staavi fra Finans Norge ledet frokostmøtet om folkefinansiering hvor Axel Mjøs, Geir Atle Bore og Geir Olsen møttes til samtale. Foto.
Tom Staavi fra Finans Norge ledet frokostmøtet om folkefinansiering hvor Axel Mjøs (i panelet fra venstre), Geir Atle Bore og Geir Olsen møttes til samtale om tema onsdag 12. juni.

FinAut først i verden med robotautorisering

– Dette er nybrottsarbeid og det er ingen andre i verden som har autorisert rådgivningsroboter så vidt vi kjenner til, sier Siv Seglem, adm.direktør i Finansnæringens Autoriseringsordninger til Finansfokus. Hun snakker om selvlærende rådgivningsroboter, etikk og hvordan robotene skal autoriseres i den nylig publiserte artikkelen.

Finans Norge i Oslo Pride

Finans Norge er opptatt av et mangfoldig arbeidsliv og at arbeidslivet er for alle, uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, seksuell orientering eller funksjonsevne. Derfor vil Finans Norge, som arbeidsgiverorganisasjon, stille under parolen "Arbeidsliv fo...

Bilde av pride-flagget med parolen Arbeidsliv for alle!