Siv Jensen: Veksten i forbruksgjeld må ned

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Siv Jensen: Veksten i forbruksgjeld må ned

Finansminister Siv Jensen er glad for godt samarbeid med finansnæringen om tiltak mot uønsket gjeldsoppbygging. Men veksten i forbruksgjeld må ned, hvis ikke kommer det nye og strengere regler. Det var det tydelige signalet fra regjeringen på et møte med finansnæringen tirsdag.

Linda Hofstad Helleland, Siv Jensen og Tor Mikkel Wara på pressekonferanse. Foto.
Statsrådene Linda Hofstad Helleland, Siv Jensen og Tor Mikkel Wara hadde invitert finansnæringen til møte.

Siv Jensen, Linda Hofstad Helleland og Tor Mikkel Wara hadde tirsdag invitert banker, tilsynsmyndigheter, Forbrukerrådet, og finansnæringens organisasjoner til møte for å diskutere hva som skal til for å få ned veksten i forbruksgjeld.

Kan komme innstramminger

Det er et personlig ansvar å ikke ta opp mer gjeld enn man kan betjene, men de som tilbyr gjeld har også et ansvar for ikke å gi lån til forbrukere som ikke har økonomi til å håndtere gjelden Nå har regjeringen gjennomført flere tiltak, og flere tiltak er underveis. Dersom disse ikke etterleves og hjelper, er vi beredt til å gjennomføre ytterligere innstramminger, var gjennomgangsmelodien fra statsrådene.

Innstramminger i finansavtaleloven, strengere regler rundt rabatter og bonus ved kredittkjøp, og rentetak på kreditt var blant tiltakene som kan bli aktuelt å vurdere.

I første rekke understreket imidlertid finansministeren at det nå gjelder å få på plass gjeldsopplysningstjenesten, samt forskriftsfeste forsvarlig utlånspraksis.

Finans Norge støtter tiltakene

Finans Norge understreket at organisasjonen har støttet samtlige av tiltakene som regjeringen har foreslått, og selv tatt initiativ til strenge bransjeregler rundt markedsføring av kreditt.

– Hadde det vært opp til finansnæringen, hadde gjeldsregisteret vært etablert for lenge siden. Vi har også støttet forskriftsfesting både av markedsføringsregler og utlånspraksis. Forskriftsfesting er viktig, for da bindes også de selskapene som ikke har tilknytning til den organiserte næringen gjennom Finans Norge og Finansieringsselskapenes Forening, sa kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i møtet.

Han understreket at Forbrukertilsynet allerede har hjemmel for å slå ned på dem som bryter markedsføringsreglene, og oppfordret tilsynet til å bruke denne hjemmelen.

– Regjeringen er utålmodig

– Det er åpenbart at regjeringen er utålmodig etter å se resultater av de tiltakene som er i ferd med å gjennomføres. Veksten i forbruksgjeld har gått ned siden 2016, så de første tiltakene begynner å virke. I 2019 kommer i tillegg gjeldsregisteret og forskriften om utlånspraksis, samt ny finansavtalelov. Det er helt avgjørende at næringen forholder seg nøye og godt til regelverket. Signalet fra finansministeren var tydelig, sier forbrukerdirektør Gry Nergård i Finans Norge.

Finans Norge støtter streng forbrukslånsforskrift

Finans Norge støtter departementets forslag om å forskriftsfeste restriktive regler om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. – Denne forskriften vil, sammen med gode gjeldsinformasjonstjenester, kunne bidra til å forhindre at enkeltpersoner ikke tar opp...

Bunke med kredittkort
Kilde: Shutterstock
Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no
Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no