Nytt nummer av Finansrett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt nummer av Finansrett

Her er et nytt nummer av Finansrett med til sammen 71 artikler. Konsekvenser av Brexit, ny hvitvaskingslov, egen pensjonskonto, revidert verdipapirhandellov og endringer i Solvens II-forskriften er noen av temaene som blir behandlet.