Nytt norsk senter for bærekraftig klimatilpasning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt norsk senter for bærekraftig klimatilpasning

7. desember åpner Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning i Sogndal. Senteret og Vestland fylke vil fungere som et «levende laboratorium for å skaffe ny og brukerrettet kunnskap om hvordan samfunnet best kan redusere skadene av klimaendringene», ifølge leder for senteret, Carlo Aall.

Senteret fikk uventet drahjelp fra KrF i forhandlingene om statsbudsjettet som sikret dem en bevilgning på ti millioner.

CICERO Senter for klimaforskning, Høgskulen på Vestlandet, NTNU Institutt for geografi, Universitetet i Bergen er noen av de som er invitert inn i senteret.

Finans Norge støtter et slikt nytt nasjonalt senter og ser behovet for mer brukerstyrt forskning innenfor klimatilpasning.

– Vi har lenge hatt et tett samarbeid med Vestlandsforskning blant annet gjennom et pilotprosjekt hvor skadeforsikringsdata er delt med kommuner. Finans Norges pilotprosjekt har vist at dataene gir kommunen nyttig kunnskap og mer sikkerhet for at klimatilpasningstiltak skjer der det trengs, sier Mia Ebeltoft, som ledet prosjektet.

– Vi ser at skadene øker og mener det er behov for forskning som kan bidra til å gjøre kommunene mer klimarobuste, legger hun til.

Pilotprosjektet bli nå fulgt opp på nasjonalt nivå gjennom et samarbeid mellom Finans Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), i form av en felles nasjonal skadedatabase for bedre kunnskap om risiko for kommunene.

Forsikringsselskapene positive til å dele viktige klimadata

En forskningsrapport fra Klima2050 viser at forsikringsselskapene er positive til å dele viktige klimadata. Det gir kommuner og andre bedre beslutningsgrunnlag i saker om arealplaner og vedlikehold av infrastruktur.

Lagerbygning i løse lufta etter uvær. Foto.
Foto: If