Norge følger EU for å mildne effektene av en hard Brexit

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norge følger EU for å mildne effektene av en hard Brexit

Når vi går inn i julen er det fortsatt usikkerhet om parlamentet i Storbritannia vil ratifisere tilbaketrekningsavtalen som ble avtalt mellom EU og Storbritannia den 25. november 2018. I forrige uke oppfordret Det europeiske råd medlemslandene å intensivere beredskapsarbeid på alle nivåer og for alle utfall. 

EU-kommisjonen har begynt å implementere sin beredskapsplan fra 13. november 2018. I den forpliktet EU-kommisjonen seg til å vedta alle nødvendige identifiserte tiltak innen årets slutt. Det norske Finansdepartementet klargjorde at de ville følge opp denne beredskapsplanen.

EU-kommisjonen har funnet at et hard Brexit-scenario skaper behov for et begrenset antall beredskapsforanstaltninger som er nødvendig for å sikre finansiell stabilitet i EU27. Den 19. desember fattet de derfor følgende vedtak:

Den 20. desember 2018 konstaterer det norske Finansdepartementet de som en følge av dette vedtaket vil sørge for at de britiske sentrale motpartene også vil ha mulighet til å fortsette å yte tjenester i Norge. Finansdepartementet vil også sørge for en tilsvarende og samtidig virkning i Norge av de delegerte forordningene. 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/brexit-beredskap-pa-finansmarkedsomradet--oppfolging-av-kommisjonsvedtak/id2623639/

Som den siste i rekken av europeiske tilsynsmyndigheter understreket ESMA den 20. desember at foretak har plikt til å informere kunder om konsekvenser av Brexit (https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-tells-firms-provide-clients-information-implications-brexit). Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA understreket dette allerede i juni 2018 (https://eba.europa.eu/documents/10180/2137845/EBA+Opinion+on+Brexit+preparations+%28EBA-Op-2018-05%29.pdf). På forsikringssiden ble informasjonsbehovet klargjort også i juni 2018 (https://eiopa.europa.eu/Publications/Opinions/EIOPA-BoS-18-119-Opinion%20on%20Disclosure.pdf).