Ikke vær et muldyr

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ikke vær et muldyr

I løpet av de tre siste månedene har et samarbeid mellom politimyndigheter og finansnæringen i hele Europa ført til at 168 personer er arrestert, og 1504 personer og 140 organisasjoner er identifisert. Hvorfor? De hjelper kriminelle med å hvitvaske penger, de er pengemuldyr.

Tenk deg at du sitter på mye penger fra kriminell aktivitet. På en eller annen måte må du legitimere at du har alle disse pengene. Hvis du bruker dem, enten det er kontanter eller digitale penger, vil det fort bli spørsmål om hvor du har fått alle pengene fra. Det kan vekke interesse fra skattemyndigheter og politi. Pengene må derfor sendes på en rundreise inn i vaskemaskinen, de må vaskes hvite. Det må se ut som om pengene har havnet på dine konti av naturlige årsaker.

Innom mange konti

En mye brukt metode, er å benytte såkalte muldyr. Dette er personer eller kriminelle organisasjoner som lar pengene være innom sine konti, gjerne i mange ulike land, for at det til slutt skal se ut som om pengene har en lovlig opprinnelse. Ved mange slike pengeoverføringer av mindre beløp, blir det dessuten vanskeligere å fange opp den ulovlige aktiviteten. Det kan føre til at pengene går under radaren. En mye brukt metode er at muldyret mottar et beløp på sin konto. Muldyret tar umiddelbart ut pengene i kontanter, spaserer til en annen bank, et selskap eller en annen privatperson, og overfører pengene videre, gjerne til utlandet. For denne «tjenesten» får muldyret en provisjon.

Muldyr blir ofte vervet gjennom mailkampanjer der man med et slags forretningsspråk tilbyr jobb «med å motta penger fra kunder over hele verden og bearbeide pengene ved hjelp av banksystemet og andre betalingsformidlingssystemer». Grunnen til at for eksempel det «internasjonale IT-selskapet» trenger slik hjelp, er at det er tidkrevende for dem å håndtere selskapets pengestrømmer i hele verden. Derfor trenger selskapet hjelp og er villig til å betale for det.

Storstilt samarbeid

Europol, Eurojust og den europeiske bankforeningen har gjennom de siste tre månedene samarbeidet om en koordinert aksjon mot muldyr-virksomhet. Dette er den fjerde slik aksjon i rekken. I løpet av disse tre månedene er så langt 168 personer arrestert i 20 land. I tillegg er det identifisert 1504 personer og 140 muldyrorganisasjoner. Det foregår fortsatt etterforskning i mange saker. Mer enn 300 banker, 20 bankforeninger og andre finansinstitusjoner rapporterte 26.376 transaksjoner som er mistenkt for å være muldyrtransaksjoner til en samlet verdi av 350 millioner kroner. Norge deltok i aksjonen.

Hvem blir rekruttert?

Europol lister opp tre grupper som oftest blir rekruttert til å være muldyr. Dette er arbeidsledige, ofte nylige innvandrede eller folk med pengeproblemer. I denne siste aksjonen har man sett en vekst i saker som omhandler unge mennesker. Man ser at selskapene som tilrettelegger denne ulovlige virksomheten nå spesifikt går etter studenter med økonomiske problemer.

Er det så farlig da? Svaret er ja. Det er mulig dette er lettjente penger fordi det er lite arbeid som skal til, man lar penger passere på sin egen konto og får en fee. Men det har store straffekonsekvenser om man blir oppdaget. Fengselsstraffene er lange og man kan slite resten av livet med at man ikke får åpne bankkonto eller få tilgang til for eksempel et boliglån.

#dontbeaMule

I noen tilfeller kan man ubetenksomt bli dratt inn i dette uten å skjønne at man deltar i et ulovlig opplegg. Derfor har samarbeidsprosjektet lansert kampanjen #dontbeaMule.

Bidra til å spre budskapet med #dontbeaMule. Snakk med dine unge, det er ikke verdt å bli medskyldig i organisert kriminalitet.