Idar Kreutzer på COP24: Hva er fremtiden for bærekraftig finans?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Idar Kreutzer på COP24: Hva er fremtiden for bærekraftig finans?

Klimatoppmøtet COP24 i Katowice går inn i sin andre uke med forhandlinger. I går deltok administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer i debatt om fremtiden for bærekraftig finans. I panelet deltok også lederen for FNs klimapanel, Hoesung Lee.

Hoesung Lee, Marie Baumgarts og Idar Kreutzer. Foto.
Personene på bildet: f.v. er Hoesung Lee, Chairperson I IPCC, Marie Baumgarts, Head of Sustainability i SEB og Member of EU Commission Technical Expert Group on Sustainable Finance, og Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge.

Konkrete krav til klima

Den 24. konferansen mellom partene i FNs klimakonvensjon holdes 3. - 14. desember. Polen er vert for COP24, og målet for konferansen er å gjøre Paris-avtalen til virkelighet ved å sette konkrete krav til begrensning av klimagassutslipp for de ulike landene.

Finansnæringens bidrag

Den nordiske investeringsbanken, NIB, arrangerte i går paneldebatten hvor Idar Kreutzer deltok, sammen med NEFCO og NDF. Spørsmålene som ble diskutert knyttet seg til rollen for finansnæringen i sammenheng med klimaendringene, og hvordan finansnæringen kan bidra positivt i det grønne skiftet. Betydningen av tilgang til kapital for de grønne løsningene i Norden, ble også gjenstand for diskusjon.

Noen av Finans Norges hovedbudskap i panelsamtalen:

  • Alle de nordiske land har ulike institusjoner og virkemidler for å støtte opp innovasjon, sysselsetting og grønn vekst. Noen ser ut til å fungere veldig bra. Samtidig er det tydelige tegn på at mange av mekanismene kan forbedres gjennom klarere og mer målrettede mandater for virkemiddelapparatene på tvers av de nordiske landene.

  • Overgangen til et lavutslippssamfunn er avhengig av store investeringer i infrastruktur for å lykkes. Det er en god kapitalforsyning generelt, men det er fortsatt utfordrende å finne långivere og egenkapital for prosjekter og bedrifter som reduserer utslippene og bidrar til grønn omstilling. For at finanssektorens skal kunne bidra til et lavutslippssamfunn er samarbeid med myndighetene for å tilpasse regulatoriske forhold viktig.

  • Finanssektorens bidrag er viktig for at Norge skal lykkes i overgangen til et lavutslippssamfunn. En velfungerende finanssektor er nødvendig for økonomisk stabilitet og sikkerhet, og har en viktig rolle som pådriver for endringer i andre sektorer. Den norske finansnæringen er godt rustet til å ta på seg denne rollen, noe som er sentralt i den norske finanssektorens eget veikart for grønn konkurransekraft.