Gjeldsportalen har fått klarsignal

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gjeldsportalen har fått klarsignal

Finansnæringens egen gjeldsinformasjonstjeneste, Norsk Gjeldsinformasjon AS, har fått tillatelse til oppstart fra Barne- og likestillingsdepartementet. Alle foretak som gir usikret kreditt til norske forbrukere skal innen 1. juli 2019 levere gjeldsopplysninger til gjeldsportalen.

Nettsiden til Norsk Gjeldsinformasjon på mobil. Foto.
Slik kan den nye gjeldsportalen bli.

– Målet med gjeldsinformasjonsportalen er å sikre kredittgivere bedre oversikt over økonomien til den enkelte lånesøker, og dermed gi et bedre grunnlag for kredittvurdering av kunden når de skal behandle en lånesøknad, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Norsk Gjeldsinformasjon AS, har etablert en gjeldsportal hvor banker og andre långivere kan få oversikt over kunders usikrede gjeld, det vil si gjeld fra blant annet forbrukslån og kredittkort. Det blir dermed mulig å undersøke hvor mye en lånesøker har i usikret gjeld. Det har ikke vært mulig tidligere. Den enkelte forbruker skal også kunne gå inn å sjekke hva som ligger registrert som gjeld på seg selv.

Alle på plass innen 1. juli

Norsk Gjeldsinformasjon fikk i juni konsesjon til å drive som gjeldsinformasjonsforetak. Selskapet har siden da arbeidet med å få på plass tekniske løsninger og systemer, og teste disse. Tillatelsen som nå er gitt, gjør at selskapet kan starte arbeidet med å koble sammen portalen med hver enkelt av de som yter kreditt og som dermed er pliktige til å rapportere inn til portalen. Det er anslått at mellom 200 og 300 selskap gir usikret kreditt i det norske markedet. Alle disse er pliktige til å løpende rapportere inn gjeld til portalen. Den absolutte fristen for å gjøre dette, er satt til 1. juli 2019.

– Det vil naturlig nok ta tid å få systemene i alle disse over 200 selskapene til å rapportere den riktige informasjonen inn til gjeldsportalen. Det gjenstår imidlertid å få viktige avklaringer fra departementet før sammenkobling kan skje. Departementet skal gi ut en veileder med nødvendige presiseringer av hva som skal rapporteres inn. Dette forventes å komme veldig snart, og vi kommer til å være i mål innen fristen sier Fåne.

Kontaktpersoner

  • Jan Erik Fåne, Finans Norge.
  • Svein Ove Karstensen, Norsk Gjeldsinformasjon, 971 72 257.
Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no