Bankene benytter seg av handlingsrommet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bankene benytter seg av handlingsrommet

Finansielt utsyn: Finanstilsynets boliglånsundersøkelse viser en liten økning i bankenes benyttelse av avviksrommet fra boliglånsforskriften. Bankene operer fortsatt med en god sikkerhetsmargin opp til grensen.

Boliglånsforskriften ble i juni besluttet videreført til 31. desember 2019. I rapporten viser Finanstilsynet resultatene fra deres årlige boliglånsundersøkelse opp mot forskriftens bestemmelser.

Ifølge Finanstilsynets undersøkelse har bankene i noe større grad benyttet seg av handlingsrommet for å avvike fra boliglånsforskriften. Andelen låntakere har ifølge undersøkelsen hatt en viss økning hva gjelder samlet gjeld over 5 ganger brutto inntekt, lån med belåningsgrad over 85 % av boligens verdi og utilstrekkelig betjeningsevne ved en renteøkning på fem prosentpoeng. Låntakernes gjennomsnittlige gjeldsgrad (låntakerens samlede gjeld i prosent av brutto årsinntekt) har økt med 19 prosentpoeng sammenlignet med fjorårets undersøkelse, til 334 prosent for nedbetalingslån og 287 prosent for rammelån.

Andelen lån med avdragsfri periode har utviklet seg sideveis det siste året og befinner seg rundt 8 prosent. Det er særlig de over 60 år som benytter seg av avdragsfrihet på lån. Gjennomsnittlig avdragsfrihet er om lag 4 år og avtalt nedbetalingstid på nye lån har i gjennomsnitt ligget på 24,7 år.

Belåningsgrad og gjeldsgrad for nye nedbetalingslån

Graf som viser belåningsgrad

Kilde: Finanstilsynet

Ti utvalgte punkter fra Finanstilsynets boliglånsundersøkelse høsten 2018

  • Undersøkelsen omfatter 8000 nye nedbetalingslån og 4000 nye rammekreditter med pant i bolig
  • Over halvparten av nye nedbetalingslån gjelder refinansiering i samme bank
  • 35 prosent av nye nedbetalingslån gjelder kjøp av ny bolig
  • Av lån som går utover grensene i boliglånsforskriften er det belåningsgrad over 85 prosent som er størst med 4 prosent av antall lån
  • Målt som andel av samlet gjeld var 5 prosent av nye nedbetalingslån med en gjeldsgrad over 5 ganger brutto årsinntekt
  • Yngre låntakere har i gjennomsnitt betydelig høyere belåningsgrad enn eldre låntakere
  • Oslo er det fylket hvor belåningsgraden er lavest og gjeldsgraden høyest (vektet gjennomsnitt)
  • Gjeldsgraden er lavest i Finnmark
  • Avvik fra kravet til gjeldsgrad er den mest sentrale bestemmelsen for nye utlån i Oslo
  • I resten av landet er det avvik fra kravene til belåningsgrad og gjeldsgrad som benyttes oftest

Finanstilsynet varsler mottiltak

Finansielt utsyn: Finanstilsynet varsler på ny at EØS-tilpasningen av kapitalkrav bør motvirkes.

Dag Henning Jacobsen. Foto.
Analysesjef Dag Henning Jacobsen i Finans Norge kommenterer Finansielt utsyn. Foto: CF Wesenberg.

Solide og lønnsomme pensjonsforetak

Finansielt utsyn. Finanstilsynet bekrefter at norske pensjonsinnretninger er solide og oppnår god avkastning, til tross for et lavt rentenivå og en stadig økende levealder i befolkningen.

Norske banker godt rustet for å møte uro

Finansielt utsyn: Finanstilsynet og Norges Bank har gjennomført en likviditetsstresstest av bankene. Testen viser at bankene er godt rustet mot uro med bidrag fra OMF-finansiering.