12

Gå til hovedinnhold

12

Norge følger EU for å mildne effektene av en hard Brexit

Når vi går inn i julen er det fortsatt usikkerhet om parlamentet i Storbritannia vil ratifisere tilbaketrekningsavtalen som ble avtalt mellom EU og Storbritannia den 25. november 2018. I forrige uke oppfordret Det europeiske råd medlemslandene å intensivere beredskapsarbeid på alle nivåer og for alle utfall. 

Overgangstillegget til AFP er utsatt

Som følge av utsatt "sliterordning" i LO/NHO vil også utformingen og veiledningen til overgangstillegget i finans utsettes.

Forskrifter for krisehåndtering

Finansdepartementet sendte onsdag 19. desember ut pressemelding og offentliggjorde de endelige forskriftene for innskuddsgaranti og krisehåndtering av norske banker. Finanstilsynet har torsdag 20. desember publisert en pressemelding hvor de opplyser at de kommer tilbake med nærmere informasjon om prosess for fastsettelse av MREL i 2019.

Anbefaler ikke innføring av ny europeisk kredittrapportering i Norge nå

Finansdepartementet offentliggjorde tirsdag 18. desember rapporten fra en arbeidsgruppe som har vurdert om kredittrapporteringssystemet AnaCredit bør innføres i Norge. Arbeidsgruppen mener at man heller bør vurdere styrking av eksisterende norske rapporteringsløsninger.  

Jeg er så lei

Vi er i ferd med å legge et all time high-år bak oss. All time high i kokkoangrep på politikere, blindt og unødvendig raseri i sosiale medier og i manglende evne til å skille sant og usant. Aldri før, i alle fall ikke så lenge jeg har vært våken, har...

Tom Staavi. Foto.

Ny reforhandlet IA-avtale

Partene i arbeidslivet og regjeringen er enige om en ny IA-avtale for de neste fire årene. Finans Norge mener det er positivt at avtalen åpner for en diskusjon om sykelønnsordningen fremover. 

Nytt nummer av Finansrett

Her er et nytt nummer av Finansrett med til sammen 71 artikler. Konsekvenser av Brexit, ny hvitvaskingslov, egen pensjonskonto, revidert verdipapirhandellov og endringer i Solvens II-forskriften er noen av temaene som blir behandlet.

Høysesong for brann

Vintermånedene er høysesong for brann, og mange storbranner oppstår rundt jul og nyttår. I desember og januar brenner 46 prosent flere boliger sammenlignet med en gjennomsnittlig måned ellers i året, viser tall fra Finans Norge. 

Etter brann. To knuste vinuder. Foto.
Foto: Stine Neverdal

Pilot på ny versjon av Økonomi og karrierevalg

– Fokuser på hva dere vil lære i stedet for hva dere vil bli! Det var rådet 150 10-klassinger ved Hauketo skole fikk av Finans Norges adm.direktør Idar Kreutzer mandag 17. desember. Da var Finans Norge-ansatte på skolen for å teste ut en ny versjon av...

Gruppebilde av elever ved Hauketo skole

Nå samles pensjonen på egen konto

Regjeringen fremmet i statsråd i dag endringer i innskuddspensjonsloven som innebærer at all din opptjente innskuddspensjon samles på din pensjonskonto hos nåværende arbeidsgivers pensjonsordning. Det gir oversikt, mer effektiv forvaltning og lavere administrasjonskostnader.

Regulering av crowdfunding

Finansdepartementet har invitert til høring knyttet til regulering av crowdfunding. Finans Norge er positive til nye finansieringskilder, men understreker at lik risiko bør reguleres likt. Finanstilsynet har i sitt høringssvar lagt seg på en svært konservativ linje som langt på vei vil begrense disse plattformenes muligheter.

Gjeldsportalen har fått klarsignal

Finansnæringens egen gjeldsinformasjonstjeneste, Norsk Gjeldsinformasjon AS, har fått tillatelse til oppstart fra Barne- og likestillingsdepartementet. Alle foretak som gir usikret kreditt til norske forbrukere skal innen 1. juli 2019 levere gjeldsopplysnin...

Nettsiden til Norsk Gjeldsinformasjon på mobil. Foto.
Slik kan den nye gjeldsportalen bli.

Uendret styringsrente

Norges Banks hovedstyre har torsdag 13. desember besluttet at styringsrenten holdes uendret på 0,75 prosent. Samtidig varsles neste renteøkning i mars 2019.

Klimarisikoutvalgets rapport offentliggjort

Klimarisikoutvalgets rapport ble onsdag overlevert finansminister Siv Jensen. Finans Norge hilser rapporten velkommen og inviterer samtidig til frokostmøte om klimarisiko og norsk økonomi 18.desember.

Idar Kreutzer på COP24: Hva er fremtiden for bærekraftig finans?

Klimatoppmøtet COP24 i Katowice går inn i sin andre uke med forhandlinger. I går deltok administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer i debatt om fremtiden for bærekraftig finans. I panelet deltok også lederen for FNs klimapanel, Hoesung Lee.

Hoesung Lee, Marie Baumgarts og Idar Kreutzer. Foto.
Personene på bildet: f.v. er Hoesung Lee, Chairperson I IPCC, Marie Baumgarts, Head of Sustainability i SEB og Member of EU Commission Technical Expert Group on Sustainable Finance, og Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge.

Siv Jensen: Veksten i forbruksgjeld må ned

Finansminister Siv Jensen er glad for godt samarbeid med finansnæringen om tiltak mot uønsket gjeldsoppbygging. Men veksten i forbruksgjeld må ned, hvis ikke kommer det nye og strengere regler. Det var det tydelige signalet fra regjeringen på et møte med...

Linda Hofstad Helleland, Siv Jensen og Tor Mikkel Wara på pressekonferanse. Foto.
Statsrådene Linda Hofstad Helleland, Siv Jensen og Tor Mikkel Wara hadde invitert finansnæringen til møte.

Runa Opdal Kerrs blogg: Digital kompetanse for folk flest

Runa skriver om digital kompetanse i arbeidslivet fremover. Den raske endringstakten i teknologiutviklingen øker behovet for kontinuerlig kompetanseheving og ny læring. Dette gjelder oss alle, uansett studieretning og utdanningsnivå. Nå ser vi heldigvis...

robothånd på tastatur
Kilde: Shutterstock

Like bankvilkår neppe særlig «omstendelig»

Norskregulerte banker er pålagt strengere kapitalkrav enn utenlandske filialbanker som opererer i Norge. Skjevreguleringen har bidratt til økte markedsandeler for de utenlandskregulerte bankene, og de står nå for nær 40 prosent av utlånene til norsk nærings...

Erik Johansen. Foto.

Finans Norge støtter streng forbrukslånsforskrift

Finans Norge støtter departementets forslag om å forskriftsfeste restriktive regler om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. – Denne forskriften vil, sammen med gode gjeldsinformasjonstjenester, kunne bidra til å forhindre at enkeltpersoner ikke tar opp...

Bunke med kredittkort
Kilde: Shutterstock

Bedre samarbeid for færre personskader

Finans Norge og Helse- og omsorgsdepartementet inngår i dag en fornyet avtale om videreført finansiering av skadeforebyggende forum (Skafor) i perioden 2019-2023. Avtalen innebærer en samlet økonomisk støtte på 10 millioner kroner fra HOD og 5 millioner...

illustrasjon fall på sykkel
Kilde: Skafor

Korthandel 2018: julehandelen er godt i gang

Tall fra Nets og BankAxept viser at det ble utført 164,5 millioner kortkjøp i november, en vekst på 4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. – November preges av enkelte dager med mye handel, et tydelig tegn på at julehandelen er godt i gang for mange...

kort og kontaktløs betaling
Kilde: Shutterstock

Ikke vær et muldyr

I løpet av de tre siste månedene har et samarbeid mellom politimyndigheter og finansnæringen i hele Europa ført til at 168 personer er arrestert, og 1504 personer og 140 organisasjoner er identifisert. Hvorfor? De hjelper kriminelle med å hvitvaske penger, ...

Nytt norsk senter for bærekraftig klimatilpasning

7. desember åpner Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning i Sogndal. Senteret og Vestland fylke vil fungere som et «levende laboratorium for å skaffe ny og brukerrettet kunnskap om hvordan samfunnet best kan redusere skadene av klimaendringene», ifølge leder for senteret, Carlo Aall.