Veileder om markedsføring av IPS

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Veileder om markedsføring av IPS

Forbrukertilsynet har laget en veileder om markedsføring av IPS – individuell pensjonssparing. Det er grunn til å tro at tilsynet vil følge markedsføringen av IPS nøye, særlig den første tiden fram mot årsskiftet.

Veilederen angir hvordan Forbrukertilsynet vil tolke markedsføringsreglenes anvendelse ved salg og markedsføring av IPS, og erstatter den tidligere veilederen som gjaldt IPS etter 2009-loven.

Finans Norge har hatt god dialog med Forbrukertilsynet i arbeidet med veilederen og opplever at tilsynet har tatt hensyn til våre innspill.

Det må påregnes at Forbrukertilsynet følger ekstra mye med i markedsføringen av IPS frem mot nyttår, og at de vil gripe inn mot markedsføring som ikke følger veiledningen.