Unyansert om aksjesparekonto

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Unyansert om aksjesparekonto

I et innlegg i Dagens Næringsliv skriver fagdirektør Per Erik Stokstad i Finans Norge at det fortsatt ser behov for klargjørende regler på enkelte områder for nyvinningen aksjesparekonto.

Anita Hoemsnes gjør et tydelig poeng av at ordningen med aksjesparekonto fortsatt kan bli mer forbrukervennlig (DN 26. oktober). Vi er på finansnæringens vegne ydmyke i møte med at uheldige enkeltepisoder viser at ordningen fortsatt kan forbedres. Men flere enn oss bærer ansvaret for at ordningen fortsatt fremstår som litt knirkete.

Ordningen øker nordmenns sparelyst i aksjer og gjør at flere anspores til å investere i annet enn bare egen bolig. Det er bra. Aksjesparekontoordningen er en nyvinning som medfører både praktiske og regulatoriske utfordringer. Selv om flere av de opprinnelige spørsmålene rundt ordningen er avklart, er det fortsatt behov for klargjørende regler på enkelte områder. Finans Norge har i møte med myndighetene gitt tydelig uttrykk for at et utfyllende regelverk for flytting av deler av en aksjesparekonto bør klargjøres før man åpner for dette. Vi har også gjort det tydelig at standardisering av stegene i flytteprosessen, herunder regler for hvilken informasjon som skal utveksles, er avgjørende for at ordningen skal bli en suksess.

Våre konkrete innspill har imidlertid i bare begrenset grad blitt fulgt opp. Konsekvensene av dette finner vi igjen i den kritikk Hoemsnes kommer med.