Regulatorisk sandkasse for fintech kommer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Regulatorisk sandkasse for fintech kommer

Finansdepartementet har nå gitt Finanstilsynet i oppdrag å etablere en regulatorisk sandkass for fintech. Den skal være på plass i løpet av 2019. Sandkassen skal gjøre det enklere for fintech-selskaper å teste ut nye tjenester i liten skala, under tett oppfølging fra Finanstilsynet.

– Finansnæringen har arbeidet lenge for å få etablert en regulatorisk sandkasse i Norge, og er naturlig nok glad for nyheten fra Finansdepartementet, sier Jan Digranes, direktør for betalingsformidling og digitalisering i Finans Norge.

– Norge ligger langt fremme på finansteknologi og bør ha fordeler i forhold til andre land. Dette kan bli en bransje som kan eksportere løsninger og bidra med kompetansearbeidsplasser utenfor petroleumsnæringen i et bærekraftig Norge, sier han.

Finansminister Siv Jensen sier i en melding fra Finansdepartementet at sandkassen kan bidra til både økt innovasjon og at nye tjenester kommer raskere på markedet, og det vil gi Finanstilsynet dypere innsikt i utfordringer ved ny teknologi og nye forretningsmodeller.

Til fordel for samfunnet

Ifølge meldingen fra Finansdepartementet må prosjektene som får mulighet til testing i sandkassen være omfattet av finansmarkedsreguleringen, innebære genuin innovasjon og være til fordel for samfunnet og/eller forbrukerne. Den regulatoriske sandkassen blir forbeholdt prosjekter der testing i sandkassen er avgjørende for å realisere prosjektet. Et eventuelt konsesjonskrav for virksomheten vil gjelde også innenfor sandkassen, men sandkassen gir egne rammer for testing og oppfølging.