Hva foreslår opposisjonspartiene om finansskatten?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hva foreslår opposisjonspartiene om finansskatten?

Finans Norge har gått gjennom opposisjonspartienes alternative forslag til statsbudsjett for 2019. Her er listen over hva de skriver om finansskatt og selskapsskatt.

Kristelig Folkeparti

KrF foreslår i sitt alternative statsbudsjett for 2019 å følge opp regjeringens forslag om en generell selskapsskattereduksjon fra 23 til 22 prosent. Partiet omtaler ikke finansskatt i sitt budsjettforslag.

Senterpartiet

Sp foreslår i sitt alternative statsbudsjett for 2019 å fjerne den forhøyede arbeidsgiveravgiften på 5 prosentpoeng. Partiet begrunner dette med at den ekstra arbeidsgiveravgiften vil «sikre tusener av SMB-bedrifter tilgang til finansiering og finansiering og rådgivning fra sin lokalbank».

Sp foreslår for øvrig å redusere selskapsskattesatsen til 22 prosent.

Arbeiderpartiet

Ap foreslår i sitt alternative statsbudsjett for 2019 å beholde den generelle selskapsskattesatsen uendret på 23 prosent.  Særskattesatsen for finansnæringen foreslås beholdt uendret på 25 prosent. Partiet omtaler ikke den forhøyede arbeidsgiveravgiften for finansnæringen i sitt alternative budsjettforslag.

Sosialistisk Venstreparti

SV foreslår i sitt alternative statsbudsjett for 2019 å beholde den generelle selskapsskattesatsen uendret på 23 prosent. Partiet omtaler ikke finansskatten i sitt budsjettforslag.

Rødt

Ikke lagt frem alternativt statsbudsjett for 2019.

MDG

Ikke lagt frem alternativt statsbudsjett for 2019.

Kommentar til opposisjonspartienes budsjettforslag

Finans Norge er negativ til regjeringens forslag om å øke finansnæringens skatteulempe ytterligere gjennom neste års statsbudsjett gjennom å unnta finansnæringen fra den generelle selskapsskattereduksjonen som er foreslått. Forslaget fra regjeringen vil øke finansnæringens skatteulempe med 0,7 milliarder kroner fra 2019 sammenlignet med i år.

Det er gledelig at flere av opposisjonspartiene ikke foreslår å øke finansnæringens ulempe ved å beholde selskapsskattesatsen uendret i 2019. Samtidig er det viktig at man følger opp Stortingets enstemmige beslutning fra juni i år der man har pålagt regjeringen å vende tilbake til Stortinget med forslag til en provenynøytral omlegging av finansskatten som erstatter den forhøyede arbeidsgiveravgiften i finansnæringen. Regjeringen har varslet at den vil komme tilbake til Stortinget i løpet av 2019 med et forslag.

Advarer mot å øke finansnæringens skatteulempe fra 2019

Finans Norge advarer mot å øke finansnæringens skatteulempe i neste års statsbudsjett. Det er viktig at Stortinget står ved sitt løfte om at eventuelle endringer i finansskatten skal være provenynøytrale.

Drøyt 1 av 5 kroner i utlignet selskapsskatt (24,2 mrd kr) fra norsk næringsliv kommer fra finansnæringen. Kilde: SSB

Hvordan blir politikken og budsjettet egentlig til?

Kari-Elisabeth Kaski (SV) og Aleksander Stokkebø (H) sitter begge i Stortingets finanskomité og har 1350 milliarder kroner å bruke på gode formål. Hører de egentlig på alle lobbyistene som gråter for sine syke mødre? Hvor mange milliarder klarer de å flytte...

Jan Erik Fåne, Tom Staavi, Kari-Elisabeth Kaski og Aleksander Stokkebø. Foto.
Jan Erik Fåne, Tom Staavi, Kari-Elisabeth Kaski (SV) og Aleksander Stokkebø (H).