Forslag om flere opplysninger fra Folkeregisteret til finansforetak

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag om flere opplysninger fra Folkeregisteret til finansforetak

Finansdepartementet foreslår endringer i finansforetaksloven om utlevering av opplysninger fra Folkeregisteret til finansforetak. En slik endring vil forenkle prosessen med å innhente opplysninger om foreldreansvar og kontaktopplysninger for dødsbo. Finans Norge støtter forslaget.

Hånd holder paragraf
Endringer i finansavtaleloven

Finansdepartementet foreslo endringer i finansforetaksloven § 16-2 om utlevering av opplysninger fra Folkeregisteret til finansforetak i et høringsbrev av 14. september. Endringen innebærer at finansforetak skal kunne få opplysninger om foreldreansvar og kontaktopplysninger for dødsbo direkte fra Folkeregisteret fremfor at opplysningene må innhentes fra henholdsvis kunden eller Oslo Byfogdembete/tingrettene.

Forslaget fra departementet kommer som en følge av oppfordringer fra Finans Norge og Oslo Byfogdembete. Endringene innebærer en forenkling for så vel finansforetak og domstol som for privatpersoner, samtidig som det gir bedre grunnlag for digitalisering.

Finans Norge har støttet forslaget gjennom et høringssvar til Finansdepartementet. Alle andre høringsinstanser er også i hovedsak positive til endringene.

– Vi har derfor grunn til å tro at det er gode muligheter for at § 16-2 om noe tid blir endret i samsvar med forslaget, sier juridisk fagsjef i Finans Norge, Charlotte Tvedt.