Forsikringsbransjen er en del av løsningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forsikringsbransjen er en del av løsningen

Klimaendringene endrer risikobildet for aktører som finansierer, forsikrer og investerer i infrastruktur. Det var stor interesse for å forstå mer om hvordan forsikringsbransjen bidrar til å løse utfordringene klimaendringer medfører på Norsif og Sustainability Hubs frokostmøte onsdag.

Norsif og Sustainability Hub inviterte onsdag til frokostmøte og debatt om hvordan klimatilpasning påvirker finansnæringen, og hva næringen selv kan bidra med for å løse de utfordringene endringer i klimaet skaper. Flere ulike rapporter viser at endringer i klimaet vil ha lokale konsekvenser i form av blant annet mer nedbør, og mer intens nedbør i fremtiden. Dette koster potensielt store beløp i form av økte utbetalinger fra forsikringsbransjen til skader som skyldes flom og overvann.

Tett samarbeid mellom finansnæringen og myndighetene

Fagsjef i Finans Norge Mia Ebeltoft var blant innlederne på frokostmøtet, og redegjorde gjennom sin innledning for hvordan forsikringsbransjen er med på å utvikle løsninger for å forebygge og forhindre utfordringene klimaendringene medfører. 

Ebeltoft har gjennom flere år jobbet med å legge til rette for at myndighetene og forsikringsbransjen kan samarbeide tettere for å redusere skadepotensialet klimaendringene representerer. Dette arbeidet har blant annet resultert i at Finans Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tidligere i år inngikk en samarbeidsavtale om blant annet å forebygge uønskede hendelser på naturskadeområdet gjennom deling av data.

Konkret innebærer samarbeidet at forsikringsselskapene deler viktige data som gir kommunene et bedre beslutningsunderlag i saker om arealplaner og vedlikehold av infrastruktur. Dataene innhentes og struktureres gjennom DSBs nasjonale kunnskapsbank som er en viktig kilde til økt kunnskap om samfunnssikkerhet for ulike offentlige instanser som blant annet kommunene og landets fylkesmenn.  Kunnskapsbanken bidrar til at kommunene kan forholde seg til en kanal for informasjon, mot et stort utvalg av kilder, veiledere etc per i dag.

Større ansvar og økte bevilgninger

Finans Norge er opptatt av at kommunene tar et selvstendig – sterkt – ansvar for å forebygge og forhindre skader som skyldes flom og overvann. I forlengelsen av dette forventer Finans Norge at regjeringen følger opp Overvannsutvalgets tydelige anbefalinger gjennom å pålegge kommunene økt ansvar for å unngå skader. Gjennom deling av skadedata får kommunene økt kunnskap. I neste omgang bør det også resultere i økt ansvar for å dekke økonomiske tap ved overvann- og flomskader.

Likeledes har Finans Norge i forbindelse med statsbudsjettet for 2019 gjort det tydelig overfor Stortinget at bevilgningen til NVEs arbeid med å bistå kommunene med kunnskap om hvordan overvannsutfordringene best håndteres bør oppjusteres som del av de kommende budsjettforhandlingene.