For mange branner med uklar årsak

Gå til hovedinnhold
Publisert:

For mange branner med uklar årsak

Det finnes svært mange branner der brannårsaken aldri blir oppklart. Forsikringsnæringen mener brannundersøkelser må prioriteres høyere og at det må settes av nok ressurser til dette.

Nå har en rekke eksperter fra politiet, samt utredere fra forsikringsselskapene deltatt på kurs arrangert av Finans Norge for å lære mer om branner, årsaker og hendelsesforløp.  

Kripos stiller med erfarne kursholdere.

– Vi er svært takknemlige for bidraget fra Kripos. Ekspertene derfra har uvurderlig kunnskap om brannetterforskning. Politiet kommer først til åstedet, men så er det ofte utredernes tur til å gjøre sine undersøkelser, sier fagsjef Harald Bjerke i Finans Norge.

Samarbeid mot brann

– Det er viktig å få oversikt over helheten når man undersøker branner. Vi lærer deltakerne her å begynne med arnestedet, deretter jobber vi oss utover. Det er positivt å dele av våre kunnskaper, sier politioverbetjent Sølvi Harjo i Kripos.

På Ifs sikkerhetssenter i Hobøl får en gruppe utredere fra forsikringsselskapene gode muligheter til å øve. De får i oppgave å finne brannårsak, arnested og å studere brannforløp på et avstengt område med utbrente gamle brakker.