FN lanserer prinsipper for bærekraftige banktjenester

Gå til hovedinnhold
Publisert:

FN lanserer prinsipper for bærekraftige banktjenester

FN lanserte denne uken et nytt initiativ om bærekraftige banktjenester sammen med 28 banker. Formålet med de nye prinsippene er å bidra til at finanssektoren utvikler seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. 

FN plakat principles responsible banking
FN lanserer prinsipper for bærekraftige banktjenester. Kilde: UNEP FI

26. november lanserte FN et nytt initiativ sammen med 28 banker, «Principles for Responsible Banking» under et rundebordsmøte i Paris. Formålet med disse prinsippene er å bidra til at finanssektoren utvikler seg i tråd med FNs bærekraftmål og Paris-avtalen. Prinsippene er nå ute til konsultasjon, og endelig lansering vil være i september 2019.

Prinsippene angir den globale standarden for hva det betyr å være en ansvarlig bank og vil sikre at bankene skaper verdier for både aksjonærene og samfunnet. Dette er det første globale rammeverket som styrer integrasjonen av bærekraft over alle forretningsområder i en bank, fra strategi til transaksjonsnivå.

Bankene bidrar til bærekraftsmål

Ved å undertegne prinsippene vil bankene forplikte seg til å rapportere om bankenes positive og negative virkninger på blant annet klimaet. Bankene forplikter seg til å sette konkrete mål for å håndtere de viktigste negative klimakonsekvensene, og oppskalere positive virkninger. På denne måten kan bankene bidra til nasjonale og internasjonale klima- og bærekraftsmål.

Nordea er hittil den eneste Nordiske banken som er med i initiativet og har vært med fra start.

– Vi vil tro at flere banker vil være interessert i å tilslutte seg FNs prinsipper etter hvert. Finans Norge følger opp dette initiativet på vegne av norske banker, og vi vil dele mer informasjon om prinsippene etter hvert, sier fagdirektør bærekraft i Finans Norge, Agathe Schjetlein.

Du kan lese mer om prinsippene på UNEP sine nettsider. 

Agathe Schjetlein

Agathe Schjetlein

direktør bærekraft

466 77 675 Agathe.Schjetlein@finansnorge.no