FN lanserer prinsipper for bærekraftige banktjenester

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

FN lanserer prinsipper for bærekraftige banktjenester

FN lanserte denne uken et nytt initiativ om bærekraftige banktjenester sammen med 28 banker. Formålet med de nye prinsippene er å bidra til at finanssektoren utvikler seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. 

FN plakat principles responsible banking
FN lanserer prinsipper for bærekraftige banktjenester. Kilde: UNEP FI

26. november lanserte FN et nytt initiativ sammen med 28 banker, «Principles for Responsible Banking» under et rundebordsmøte i Paris. Formålet med disse prinsippene er å bidra til at finanssektoren utvikler seg i tråd med FNs bærekraftmål og Paris-avtalen. Prinsippene er nå ute til konsultasjon, og endelig lansering vil være i september 2019.

Prinsippene angir den globale standarden for hva det betyr å være en ansvarlig bank og vil sikre at bankene skaper verdier for både aksjonærene og samfunnet. Dette er det første globale rammeverket som styrer integrasjonen av bærekraft over alle forretningsområder i en bank, fra strategi til transaksjonsnivå.

Bankene bidrar til bærekraftsmål

Ved å undertegne prinsippene vil bankene forplikte seg til å rapportere om bankenes positive og negative virkninger på blant annet klimaet. Bankene forplikter seg til å sette konkrete mål for å håndtere de viktigste negative klimakonsekvensene, og oppskalere positive virkninger. På denne måten kan bankene bidra til nasjonale og internasjonale klima- og bærekraftsmål.

Nordea er hittil den eneste Nordiske banken som er med i initiativet og har vært med fra start.

– Vi vil tro at flere banker vil være interessert i å tilslutte seg FNs prinsipper etter hvert. Finans Norge følger opp dette initiativet på vegne av norske banker, og vi vil dele mer informasjon om prinsippene etter hvert, sier fagdirektør bærekraft i Finans Norge, Agathe Schjetlein.

Du kan lese mer om prinsippene på UNEP sine nettsider. 

Agathe Schjetlein

Agathe Schjetlein

fagdirektør bærekraft

466 77 675 Agathe.Schjetlein@finansnorge.no