Finanstilsynet trenger klimakompetanse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finanstilsynet trenger klimakompetanse

Idar Kreutzer i Finans Norge, Marius Holm i Zero og Lars-Henrik Paarup Michelsen i Norsk klimastiftelse oppfordrer i et felles innlegg i DN i dag Finanstilsynet til å bygge opp egen klimakompetanse.

Morten Baltzersen kommenterer Finanstilsynets holdning til klimarisiko i relasjon til de oppgaver tilsynet er satt til å utføre (innlegg i DN 27. oktober). Han poengterer at klimaendringene skaper økt usikkerhet for finansnæringen, og at dette best motsvares gjennom økte buffere. Vi vil anbefale et bredere perspektiv på dette.

Baltzersen har helt rett i at finansnæringen påvirkes av klimaendringene. Bankene i Norge står for over 80 prosent av finansieringen til innenlandske bedrifter. En stor del av norsk næringsliv vil merke konsekvenser av klimaendringene. I neste omgang har dette betydning for finansnæringens risikovurderinger.

Åpner også for nye muligheter

Økt usikkerhet om hvordan næringslivet påvirkes av klimaendringene, kan selvsagt defineres som en ensidig trussel. Samtidig er det slik at klimaendringene åpner opp for nye muligheter. Det gjelder også finansnæringen. Ledende banker i Norge deltar i et internasjonalt arbeid for å utvikle en metodikk for å vurdere hvordan utlånsporteføljer påvirkes av klimarisiko. Vi tror bankene har et godt grunnlag for å utvikle førstehånds kunnskap om hvordan klima bør tas hensyn til.

Den kunnskapen om klimaendringene som bygges i finansnæringen og som i stadig større grad vil reflekteres i risikovurderinger og produkter, må også speiles i en tilsvarende kunnskap og forståelse i Finanstilsynet. Vi er kjent med at Finanstilsynet er i gang med å utarbeide ny strategi.

Vi vil oppfordre tilsynet i forlengelsen av dette arbeidet til å se nærmere på hvordan man kan utvikle robuste fagmiljøer, sammen med næringen og organisasjonene, som gjør en nyansert vurdering av hvordan klimaendringene påvirker tilsynsobjektene.