Finans på topp i ny kvinneindeksmåling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans på topp i ny kvinneindeksmåling

Ifølge likestillingsmålingen til likestillingsselskapet She og rådgivnings- og revisjonsselskapet EY er fire av de fem selskapene som er best på likestilling fra finansnæringen. Dette viser at næringen nå virkelig begynner å ta grep for å oppnå likestilling i selskapene.

Runa Opdal Kerr. Foto.

Ifølge DN er målingen er tatt opp i de store børsnoterte selskapene. DNB troner på toppen, fulgt av Storebrand som nummer to, Gjensidige forsikring som nummer tre og Protector forsikring som nummer fem. Målet med SHE-indeksen er å vise utviklingen i kjønnsbalanse over tid i næringslivet, og gi selskapene mulighet til å sammenligne sin egen utvikling med andres.

– Resultatet er gledelig sier arbeidslivsdirektør i Finans Norge, Runa Opdal Kerr. Finansnæringen har av mange tidligere blitt sett på som en sinke i likestillingsarbeidet. Nå ser vi at det tas store grep ute i virksomhetene og at det nytter. Det er til stor inspirasjon for andre bedrifter i næringen og for det arbeidet Finans Norge gjør på mangfold- og likestillingsområdet.

Finans Norges verktøykasse

Finans Norge har de siste årene prioritert arbeid med likestilling og har bl.a. utarbeidet en verktøykasse sammen med partene i finansnæringen hvor bedriftene kan hente forslag og inspirasjon til arbeidet. Her vektlegges bl.a. eierskap hos toppledelsen, fastsettelse av konkrete mål og tiltak, måling av status og bevisstgjøring.