Brexit-utfordringene for finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Brexit-utfordringene for finansnæringen

15. november 2018 la Finansdepartementet ut en nyhetssak der de bekrefter at departementet har fulgt opp næringens signaler om særlige utfordringer ved en «no deal»-Brexit for aktører i EØS-området som bruker britiske sentrale motparter til å cleare finansielle instrumenter.

Foto: Shutterstock

I saken bekrefter departementet at «hvis EU treffer tiltak for å avhjelpe Brexit uten en overgangsordning på finansmarkedsområdet, vil norske myndigheter sørge for en tilsvarende og samtidig virkning i Norge og for norske aktører».

EU-kommisjonen har i en meddelelse den 13. november opplyst at de ved en «no deal»-Brexit vil treffe tiltak slik at banker og foretak i EU skal kunne fortsette å bruke britiske sentrale motparter til å cleare derivatkontrakter for en periode. I tillegg har tilsynsmyndigheten på verdipapirmarkedsområdet – ESMA – foreslått et unntak fra clearingplikt når kontrakter overføres fra britiske til EU-motparter som følge av Brexit.

De ulike delene av den europeiske finansnæringen har identifisert utfordringer også på andre områder. EU-kommisjonen avholder nå en rekke seminarer for å diskutere forberedelser i ulike økonomiske sektorer med medlemsstatene. 15. november 2018 diskuterte medlemslandene finansnæringens forberedelser. EU-kommisjonens bedømming på seminaret var at man på det nåværende tidspunkt ikke ser behov for ytterligere tiltak på finansområdet ved en «no deal»-Brexit.