11

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

11

Finans på topp i ny kvinneindeksmåling

Ifølge likestillingsmålingen til likestillingsselskapet She og rådgivnings- og revisjonsselskapet EY er fire av de fem selskapene som er best på likestilling fra finansnæringen. Dette viser at næringen nå virkelig begynner å ta grep for å oppnå likestilling...

Runa Opdal Kerr. Foto.

Finansskatten: Regning uten vert

Regjeringen løser statens utgiftsproblem blant annet gjennom å øke finansnæringens skattebyrde med 700 millioner kroner i neste års statsbudsjett. Mens selskapsskatten for resten av næringslivet skal reduseres, skal ikke finansnæringen omfattes av dette. Det skriver adm. Direktør Anne-Kari Bratten i Spekter og Idar Kreutzer i Finans Norge i et innlegg i Finansavisen.

GDPR - uttalelse fra Datatilsynet om bruk av lyd- og skjermopptak av ansatte

Datatilsynets har gitt en uttalelse om Telenors bruk av rapporteringssystemet Transaction Monitoring Remote (TMR) som gir nyttig veiledning for bruk av kontrolltiltak overfor ansatte.   TRM muliggjør både lyd- og skjermopptak av den ansattes dialog med kunder.  Datatilsynet legger til grunn at TMR er å anse som et kontrolltiltak etter arbeidsmiljøloven kap. 9.  Telenor har...

Advarer mot å øke finansnæringens skatteulempe fra 2019

Finans Norge advarer mot å øke finansnæringens skatteulempe i neste års statsbudsjett. Det er viktig at Stortinget står ved sitt løfte om at eventuelle endringer i finansskatten skal være provenynøytrale.

Drøyt 1 av 5 kroner i utlignet selskapsskatt (24,2 mrd kr) fra norsk næringsliv kommer fra finansnæringen. Kilde: SSB

For mange branner med uklar årsak

Det finnes svært mange branner der brannårsaken aldri blir oppklart. Forsikringsnæringen mener brannundersøkelser må prioriteres høyere og at det må settes av nok ressurser til dette.

Mangelfull klimatilpasning må få konsekvenser for kommunekassen

Regjeringen har nylig fastsatt en ny forskrift som skal bidra til at kommunene tar ansvar for å forberede samfunnet på de lokale klimaendringene. Vår forventning er at regjeringen også sørger for at mangelfull klimatilpasning får konsekvenser for...

Hege Hodnesdal. Foto.
Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge.

Rådgiver fratatt godkjenning

Saken gjelder en rådgiver godkjent etter Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) sitt brudd på finansbedriftens regler om taushetsplikt, arbeidsavtale og medvirkning til svik i skadesak. Les hele saken hos Finaut - Finansnæringens autorisasjonsordninger.

Regulatorisk sandkasse for fintech kommer

Finansdepartementet har nå gitt Finanstilsynet i oppdrag å etablere en regulatorisk sandkass for fintech. Den skal være på plass i løpet av 2019. Sandkassen skal gjøre det enklere for fintech-selskaper å teste ut nye tjenester i liten skala, under tett oppfølging fra Finanstilsynet.

God vekst i kortbruken i oktober

Tall fra Nets og BankAxept viser at det i oktober ble utført 162,2 millioner kortkjøp, en vekst på 4,8 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Betalingskortene ble benyttet til å handle varer og tjenester for nesten 53 milliarder kroner, en økning på 4,7 prosent i forhold til samme måned i fjor.

Premiestatistikk for 3. kvartal

Premiestatistikken for skadeforsikring, tredje kvartal 2018 er klar. Du finner statistikken her (excel).

Unyansert om aksjesparekonto

I et innlegg i Dagens Næringsliv skriver fagdirektør Per Erik Stokstad i Finans Norge at det fortsatt ser behov for klargjørende regler på enkelte områder for nyvinningen aksjesparekonto.

Finanstilsynet trenger klimakompetanse

Idar Kreutzer i Finans Norge, Marius Holm i Zero og Lars-Henrik Paarup Michelsen i Norsk klimastiftelse oppfordrer i et felles innlegg i DN i dag Finanstilsynet til å bygge opp egen klimakompetanse.

Privat eierskap bør være hovedregelen

Privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv, og det statlige eierskapet må begrunnes særskilt. Samtidig er det viktig at staten utøver sitt eierskap profesjonelt og forutsigbart, og at det er en klar fordeling av roller mellom Stortinget og...

Idar Kreutzer. Foto.
Privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv, mener adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Foto: CF Wesenberg.

Vi nærmer oss Brexit-sluttspill - og finansnæringen er en brikke

Norge henger som en hale etter EU i sluttspillet om Brexit. Avhengig av hvilken juridisk vei EU velger for sine straks-tiltak for å klare overgangen, gjenstår spørsmålet om hvordan vi får disse til å virke i Norge. Erfaringen viser at det kan ta år. Hvis no...

Sjakkbrikker Brexit EU
Brexit nærmer seg sluttspill - og finansnæringen spiller en viktig rolle. Bilde: Shutterstock

Forsikringsbransjen er en del av løsningen

Klimaendringene endrer risikobildet for aktører som finansierer, forsikrer og investerer i infrastruktur. Det var stor interesse for å forstå mer om hvordan forsikringsbransjen bidrar til å løse utfordringene klimaendringer medfører på Norsif og Sustainability Hubs frokostmøte onsdag.