11

Gå til hovedinnhold

11

Internasjonal pris til European Money Quiz 2018

European Money Quiz, en konkurranse i personlig økonomi blant elever i ungdomsskolen, har fått prisen for "the best 2018 Trade Body Campaign in Europe”. Prisen deles ut av foreningen “Public Relations and Communications Association” (PRCA) i Storbritannia....

Deltakere i EMQ 2018

FN lanserer prinsipper for bærekraftige banktjenester

FN lanserte denne uken et nytt initiativ om bærekraftige banktjenester sammen med 28 banker. Formålet med de nye prinsippene er å bidra til at finanssektoren utvikler seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. 

FN plakat principles responsible banking
FN lanserer prinsipper for bærekraftige banktjenester. Kilde: UNEP FI

Rekordhøye vannskadeerstatninger hittil i år

Erstatningene etter vannskader i private boliger og hytter er på mer enn 2,2 milliarder kroner hittil i år. Det er rekordhøye tall etter tredje kvartal, og en økning på 28 prosent fra samme tid i fjor, viser tall fra Finans Norge.

Mann samler opp vann fra skadet tak. Foto.
Foto:Shutterstock

Nye rekorder under Black Friday

Tall fra Nets og BankAxept viser at det ble satt nye rekorder under Black Friday. – Aldri før er kortene benyttet så flittig, sier Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge.

Tredeling av foreldrepermisjon er et skritt i riktig retning

I dag vedtok Stortinget at det skal innføres en tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak. Tredeling ved 100 prosent uttak ble allerede innført fra 1. juli i år. Finans Norge mener dette er skritt i riktig retning.

Pengequiz for ungdomsskoleklasser i 2019

Hvilken ungdomsskoleklasse i Norge kan mest om personlig økonomi? Hvilke elever skal representere Norge under EM i personlig økonomi? Nå kan ungdomsskoleklasser melde seg på den europeiske konkurransen.

Veileder om markedsføring av IPS

Forbrukertilsynet har laget en veileder om markedsføring av IPS – individuell pensjonssparing. Det er grunn til å tro at tilsynet vil følge markedsføringen av IPS nøye, særlig den første tiden fram mot årsskiftet.

Forslag om flere opplysninger fra Folkeregisteret til finansforetak

Finansdepartementet foreslår endringer i finansforetaksloven om utlevering av opplysninger fra Folkeregisteret til finansforetak. En slik endring vil forenkle prosessen med å innhente opplysninger om foreldreansvar og kontaktopplysninger for dødsbo. Finans...

Hånd holder paragraf
Endringer i finansavtaleloven

Økt usikkerhet i husholdningene

Etter flere år med sterk fremtidstro, faller Forventningsbarometeret nå for tredje kvartalet på rad. Hovedindikatoren er likevel fremdeles positiv.  – Utviklingen kan tyde på at husholdningene har blitt mer usikre. Frykt for høyere rente og økt uro i...

Vei med årstall. Foto.
Foto: Shutterstock

Den sterke veksten i innskuddspensjon fortsetter

Innskuddspensjon er den dominerende pensjonsordningen blant ansatte i privat sektor, og oppspart kapital i disse ordningene (forsikringsforpliktelser inkl. pensjonskapitalbevis) utgjorde totalt om lag 261,2 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal i år....

Eldre menn sitter ved vannet. Foto.

Brexit-utfordringene for finansnæringen

15. november 2018 la Finansdepartementet ut en nyhetssak der de bekrefter at departementet har fulgt opp næringens signaler om særlige utfordringer ved en «no deal»-Brexit for aktører i EØS-området som bruker britiske sentrale motparter til å cleare...

Foto: Shutterstock

Finans på topp i ny kvinneindeksmåling

Ifølge likestillingsmålingen til likestillingsselskapet She og rådgivnings- og revisjonsselskapet EY er fire av de fem selskapene som er best på likestilling fra finansnæringen. Dette viser at næringen nå virkelig begynner å ta grep for å oppnå likestilling...

Runa Opdal Kerr. Foto.

Finansskatten: Regning uten vert

Regjeringen løser statens utgiftsproblem blant annet gjennom å øke finansnæringens skattebyrde med 700 millioner kroner i neste års statsbudsjett. Mens selskapsskatten for resten av næringslivet skal reduseres, skal ikke finansnæringen omfattes av dette. Det skriver adm. Direktør Anne-Kari Bratten i Spekter og Idar Kreutzer i Finans Norge i et innlegg i Finansavisen.

GDPR - uttalelse fra Datatilsynet om bruk av lyd- og skjermopptak av ansatte

Datatilsynets har gitt en uttalelse om Telenors bruk av rapporteringssystemet Transaction Monitoring Remote (TMR) som gir nyttig veiledning for bruk av kontrolltiltak overfor ansatte.   TRM muliggjør både lyd- og skjermopptak av den ansattes dialog med kunder.  Datatilsynet legger til grunn at TMR er å anse som et kontrolltiltak etter arbeidsmiljøloven kap. 9.  Telenor har...

Advarer mot å øke finansnæringens skatteulempe fra 2019

Finans Norge advarer mot å øke finansnæringens skatteulempe i neste års statsbudsjett. Det er viktig at Stortinget står ved sitt løfte om at eventuelle endringer i finansskatten skal være provenynøytrale.

Drøyt 1 av 5 kroner i utlignet selskapsskatt (24,2 mrd kr) fra norsk næringsliv kommer fra finansnæringen. Kilde: SSB

For mange branner med uklar årsak

Det finnes svært mange branner der brannårsaken aldri blir oppklart. Forsikringsnæringen mener brannundersøkelser må prioriteres høyere og at det må settes av nok ressurser til dette.

Mangelfull klimatilpasning må få konsekvenser for kommunekassen

Regjeringen har nylig fastsatt en ny forskrift som skal bidra til at kommunene tar ansvar for å forberede samfunnet på de lokale klimaendringene. Vår forventning er at regjeringen også sørger for at mangelfull klimatilpasning får konsekvenser for...

Hege Hodnesdal. Foto.
Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge.

Rådgiver fratatt godkjenning

Saken gjelder en rådgiver godkjent etter Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) sitt brudd på finansbedriftens regler om taushetsplikt, arbeidsavtale og medvirkning til svik i skadesak. Les hele saken hos Finaut - Finansnæringens autorisasjonsordninger.

Regulatorisk sandkasse for fintech kommer

Finansdepartementet har nå gitt Finanstilsynet i oppdrag å etablere en regulatorisk sandkass for fintech. Den skal være på plass i løpet av 2019. Sandkassen skal gjøre det enklere for fintech-selskaper å teste ut nye tjenester i liten skala, under tett oppfølging fra Finanstilsynet.

God vekst i kortbruken i oktober

Tall fra Nets og BankAxept viser at det i oktober ble utført 162,2 millioner kortkjøp, en vekst på 4,8 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Betalingskortene ble benyttet til å handle varer og tjenester for nesten 53 milliarder kroner, en økning på 4,7 prosent i forhold til samme måned i fjor.

Etisk bankguide

Fremtiden i våre hender (FIVH) og Forbrukerrådet har i disse dager sendt ut sine foreløpige resultater til de bankene som er tatt med i sin årlige etiske bankguide. Mange har spørsmål i forbindelse med bankguiden.

Premiestatistikk for 3. kvartal

Premiestatistikken for skadeforsikring, tredje kvartal 2018 er klar. Du finner statistikken her (excel).

Unyansert om aksjesparekonto

I et innlegg i Dagens Næringsliv skriver fagdirektør Per Erik Stokstad i Finans Norge at det fortsatt ser behov for klargjørende regler på enkelte områder for nyvinningen aksjesparekonto.