Statsbudsjettet: Økt skatteulempe for finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Statsbudsjettet: Økt skatteulempe for finansnæringen

Selskapsskatten reduseres fra 23 til 22 prosent. Finansnæringen får ingen reduksjon.
Finansskatten er dermed økt til 3 prosentpoeng i tillegg til den høyere arbeidsgiveravgiften for ansatte i næringen.

Regjeringen foreslår å redusere selskapsskatten og dermed også skatt på alminnelige inntekt for lønnstagerne fra 23 til 22 prosent. Denne reduksjonen gjelder ikke finansnæringen som fortsatt må betale 25 prosent selskapsskatt i tillegg til en ekstra arbeidsgiveravgift for de ansatte på 5 prosentpoeng.

– Oppsiktsvekkende

– Dette er en oppsiktsvekkende økt skatteulempe for finansnæringen. Nivåforskjellen på selskapsskatten var satt til 2 prosentpoeng, denne er nå satt til 3 prosentpoeng. Det betyr at næringen som i utgangspunktet fikk hele regningen for å finansiere lavere skatt for resten næringslivet, får en enda større relativ byrde å bære. Vi kan ikke se at det er klokt å stramme inn skatten ytterligere for næringen som skal finansiere omstillingen av norsk økonomi til bærekraftig vekst, sier Idar Kreutzer.

Stortinget ba i behandlingen av dok 8:190 (2017-2018) i juni i år Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en provenynøytral omlegging av finansskatten som erstatter den forhøyede arbeidsgiveravgiften på i finansnæringen. Denne rammer særlig de mindre finansinstitusjonene i distriktene.

– Ved å øke skatteulempen for finansnæringen gjennom en økt nivåforskjell på selskapsskatten, ville det vært naturlig å samtidig redusere den forhøyede arbeidsgiveravgiften tilsvarende, sier Kreutzer.

Statsbudsjettet: Skuffet over skatteendringene på skadeforsikringsområdet

Gjennom forslag til neste års statsbudsjett varsler Regjeringen endringer i skattereglene for skadeforsikringsforetak. Kort fortalt medfører de nye reglene at enkelte typer avsetninger må reverseres og inntektsføres. Dette vil få skattemessige konsekvenser for de berørte selskapene.

Statsbudsjettet: Saker med betydning for finansnæringen

Her er listen over saker med betydning for finansnæringen som vi har funnet så langt. Bedre aksjesparekonto, skatteendringer for forsikringsselskapene, økt pensjon for selvstendig næringsdrivende, er noen av dem.

Bilde av inngangsdøren til Stortinget

Finans Norges forventninger delvis innfridd

Finans Norge har i forkant av fremleggelsen av statsbudsjett stilt fem tydelige krav til hva regjeringen bør prioritere i 2019, blant annet å holde igjen på pengebruken og prioritere det som skaper verdier. Våre forventninger er delvis innfridd.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no