Statsbudsjettet: Finanstilsynet vil kartlegge hvordan klimaendringer påvirker finans

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Statsbudsjettet: Finanstilsynet vil kartlegge hvordan klimaendringer påvirker finans

I statsbudsjettet får Finanstilsynet i oppgave å kartlegge hvordan klimaendringene kan påvirke finansiell stabilitet. Dette er helt i samsvar med finansnæringens eget veikart for grønn konkurransekraft som ble lagt fram i juni i år.

Vei med foss og elv ved siden av. Foto.

Veikartet presenterer en rekke anbefalinger som skal bidra til å oppfylle ambisjonen om en grønn og lønnsom finansnæring i 2030, også knyttet til tilsynsmyndighetens rolle.

Statsbudsjettet

I statsbudsjettet for 2019 som ble fremlagt denne uken, er det gledelig å lese at klimaendringene vil være en del av Finanstilsynets arbeid:

«Klimaendringane, og handteringa av klimaendringane, kan påverke korleis finansmarknadene fungerer og potensielt utgjere ein risiko for finansiell stabilitet. Finanstilsynet vil difor ha ei oppgåve i å kartleggje og analysere moglege konsekvensar av klimaendringane for finansnæringa og kva risiko klimaendringane kan utgjere på området», heter det i budsjettet.

Risiko for finansiell stabilitet

– I veikartet anbefaler vi at Finanstilsynets oppdrag utvides til å inkludere kartlegging og analyse av konsekvenser og risiko av klimaendringer for finansnæringen. Årets statsbudsjett viser et stort steg i riktig retning. Klimaendringene er en enorm samfunnsutfordring, og også en risiko for finansiell stabilitet, sier Agathe Schjetlein, bærekraftdirektør i Finans Norge.

Finansnæringen skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp

Nå har også finansnæringen samlet seg bak et klimaveikart. Gjennom å gi lån til grønne prosjekter, bruke renta for å dreie utviklingen over til bærekraftige investeringer, plassere kundemidler i fremtidsrettede prosjekter og selskaper, samt prise forsikring...

Ola Elvestuen, Geir Olsen og Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer overrekker veikartet til statsråd Ola Elvestuen og statssekretær Geir Olsen onsdag 6. juni
Agathe Schjetlein

Agathe Schjetlein

direktør bærekraft og medlemskontakt

466 77 675 Agathe.Schjetlein@finansnorge.no