Revidert bransjeavtale om avkastningsprognoser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Revidert bransjeavtale om avkastningsprognoser

Finans Norges «Avtale om avkastningsprognoser» standardiserer de forutsetninger pensjonsinnretningene legger til grunn når de gir prognoser for fremtidig avkastning og risiko for produkter med investeringsvalg.

Målsettingen med en slik standardisering er å sikre at konkurransen om disse produktene skjer på likest mulig vilkår mellom aktørene, ved at den enkelte pensjonsinnretning ikke selv skal kunne velge parameterverdier i prognosene for å påvirke den forventede fremtidige avkastningen og risiko som kunden blir forelagt.

Ny modell

Avtalen er utarbeidet av Finans Norge, som også foretar regelmessige vurderinger av behovet for eventuelle endringer i avtalen. Den 13. september i år ble det vedtatt en revidert versjon av avtalen, der det innføres en ny modell for fastsettelse av avkastningsparametere i bransjeavtalen.

Modellen er basert på de samme prinsipper som benyttes i fastsettelsen av forventet realavkastning for Statens Pensjonsfond Utland (SPU), der det tas utgangspunkt i en langsiktig realavkastning av en antatt risikofri plassering (korte statssertifikater), med tilhørende påslag for risikopremier for termin, kreditt og aksjer. Målsetningen er å få en modell som gjør at avkastningsparametrene i bransjeavtalen enkelt kan tilpasses eventuelle endringer i SPUs forutsetninger (f.eks. aksjepremie, løpetidspremie) og/eller markedsutviklingen, uten at det må foretas endringer i selve modellen.

Oppsummert gir forslaget til ny modell (hensyntatt avrunding) endringer i avkastningssatsene som vist i tabellen under:

 

Forventet realavkastning 1

Forventet nominell avkastning

 

Gjeldende sats

Ny sats

Gjeldende sats

Ny sats

Pengemarked

0

0,5

2

2,5

Obligasjoner

0,75

1,0

2,75

3,0

Aksjer

3,75

3,75

5,75

5,75

1)       Geometrisk beregnet

I den reviderte bransjeavtalen er det også tatt inn en presisering av forbeholdet om at avkastningsprametrene er basert på historiske observasjoner, og at avkastningen observert i markedet i perioder vil kunne avvike betraktelig fra disse langsiktige forventningene (se avtalens punkt 1.1).

Den reviderte avtalen trer i kraft 1. oktober 2018.