Uendret styringsrente

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uendret styringsrente

Et enstemmig hovedstyre i Norges Bank har besluttet at styringsrenten fortsatt skal ligge på dagens nivå på 0,75 prosent.

Norges bank illustrasjon
Norges Bank holder styringsrenten uendret på dagens rentemøte. Foto: Norges Bank

Rentebeslutningen kommer etter et såkalt mellommøte, hvilket innebærer verken oppdaterte anslag eller publisering av Pengepolitisk rapport.

I pressemeldingen viser Norges Bank til vurderingene i Pengepolitisk rapport 3/18 publisert 20. september. Det blir fremhevet at den økonomiske veksten siden den gang har vært noe lavere enn forventet, og at prisveksten har vært noe høyere enn tidligere anslått. Det totale bildet, herunder framtidsutsiktene, anses ikke som vesentlig endret siden forrige rentemøte.

Norges Bank avgir ingen nye signaler hva gjelder fremtidige renteendringer og beholder dermed standpunktet om at en videre renteoppgang mest sannsynlig vil forekomme i første kvartal 2019.

Neste rentebeslutning offentliggjøres torsdag 13. desember kl. 10.00.

 

Erik Johansen

Erik Johansen

direktør bank og kapitalmarked

922 82 616 erik.johansen@finansnorge.no