Nytt nummer av Finansrett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er nå publisert (nr. 76). Her finner du 70 artikler om bl.a. status for EØS-avtalen på finansområdet, ny hvitvaskingslov og forskrift, samt norsk gjennomføring av EUs kredittinstitusjons- og betalingsformidlingsdirektiv (CRDIV og PSD2). 

I tillegg gis bl.a. en omtale av sentral ny høyesterettpraksis av betydning for både bank og forsikring. Det gis som vanlig en fyldig oversikt over internasjonale saker, bl.a. nye retningslinjer for utkontraktering og Brexit.