Med klar beskjed til Stortingets finanskomité

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Med klar beskjed til Stortingets finanskomité

Mandag var Finans Norge på høring i Stortingets finanskomité. Først og fremst med sterke innvendinger mot forslaget om å øke finansskatten. Her er våre innspill til komiteen.

Foto: Idar Kreutzer da han hadde innlegg i Stortingets finanskomite mandag 15. oktober 2018

Se Idar Kreutzers innlegg under høringen mandag 15. oktober

Finans Norges viktigste innspill til statsbudsjettet for 2019:

  • Endringer i finansskatten må sikre at finansnæringens konkurransekraft ikke ytterligere forverres. Omleggingen må være provenynøytral i tråd med skatteforliket.

  • Ikke gjør lovpålagte avsetninger for skadeforsikringsforetakene skattepliktige.

  • Det må etableres en regulatorisk sandkasse for FinTech-bedrifter straks.

  • Av hensyn til omstillingsevnen i næringslivet og tilgang på kapital, er det avgjørende at Stortinget sikrer at Kapitaltilgangsutvalgets anbefalinger følges opp så raskt som mulig.

  • Det er viktig at Stortingets finanskomite er bevisst på den viktige rollen norsk finansnæring spiller når det gjelder finansiering av vekst og omstilling i norske virksomheter. Det gjelder også omstilling for å sikre grønn konkurransekraft hvor finansnæringen både er en aktiv pådriver gjennom sitt eierskap og sin långivning, og gjennom sin kanalisering av kapital til nye bærekraftige prosjekter.