Mange naturskader etter stormfull september

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mange naturskader etter stormfull september

Hittil i år er det registrert naturskader for nesten 440 millioner kroner. Det viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. Over halvparten av erstatningene er knyttet til de kraftige høststormene vi hadde i september.

Tre veltet over hus. Foto.

I tillegg kommer en rekke vannskader relatert til overflatevann etter kraftige regnbyger, samt skader på biler og båter som ikke er inkludert i disse tallene.

På Vestlandet var september ekstra våt, og det ble satt nye nedbørsrekorder mange steder.

Verst på Sørlandet og Vestlandet

Flere stormer med orkan i kastene rammet særlig Sørlandet og Vestlandet. Det er disse områdene av landet som har fått flest skader nå i høst.  

– Skadene ser heldigvis ut til å ha blitt færre enn man kunne frykte, men som alltid er det noen som blir hardt rammet av uværsskader, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Det er avgjørende for skadebildet om uværet treffer tettbygde strøk. Akkurat hvilken vindretning vinden har, og hvordan den kommer inn over land, viser seg også å ha stor betydning.

Stormen «Helene» som herjet i september ser ut til å ha ført til de største materielle skadene denne gang. Så langt er det anslått erstatninger på boliger og innbo på rundt 140 millioner kroner. Dette er likevel samlet sett langt mindre enn ved en rekke tidligere stormer.

Tidligere store hendelser
År Hendelse Antall
meldte skader
Erstatningsutbetalinger,
millioner kr.
2011 Berit   5 868    417
2011 Dagmar 20 368 1 344
2015 Nina 13 604    593
2015 Synne   1 466    342
2017 Flom/skred Sørlandet   2 182    344

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.  

I tillegg til tallene fra naturskadeforsikringen, som dekker bygningsskader og innbo kommer blant annet utbetalinger fra øvrige forsikringer utover det som dekkes av naturskadeordningen, det kan være dekning av avbruddstap, bil, campingvogn og båtskader.  I tillegg har Statens naturskadeordning erstatningsordninger for blant annet jordbruksareal, private bruer og veier.  

Flere værskader

Klimaendringene gir større mengder nedbør og mer intenst vær. Skadestatistikk fra forsikringsnæringen i Norge viser en økning i erstatningsutbetalingene etter værskader. De ti siste årene er det utbetalt over 24 milliarder kroner i erstatning til slike skad...

Foto. Vannet flommer over ved siden av bygning.
Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no