Må ha mer midler til arbeidet med overvann

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Må ha mer midler til arbeidet med overvann

I statsbudsjettet foreslås det 13 millioner kroner i økt bevilgning til NVE for å bistå kommunene i håndtering av overvann og flom i tettbygde strøk og å utvide snøskredvarslingen til nye regioner. Alt for lite sett i forhold til de store erstatningene som utbetales etter flom og overvann, mener Finans Norge.

Årlig betaler forsikringsselskapene ut om lag to milliarder kroner etter bygningsskader som skyldes overvann og flom. I tillegg kommer erstatninger på biler, infrastruktur osv.

I 2015 la det såkalte overvannsutvalget fram sin utredning (NOU2015:16). Klima- og miljødepartementet skriver i budsjettdokumentene at de først i 2020 planlegger å følge opp dette arbeidet med et lovforslag.

– Arbeidet går rett og slett for sakte, ikke minst sett i lys av at det stadig blir mer ekstremvær, sier Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge.

Hun viser også til at Verdensbanken og FN sier at en krone i forebygging kan spare samfunnet for fem kroner. Forebygging er lønnsomt.

Flere værskader

Klimaendringene gir større mengder nedbør og mer intenst vær. Skadestatistikk fra forsikringsnæringen i Norge viser en økning i erstatningsutbetalingene etter værskader. De ti siste årene er det utbetalt over 24 milliarder kroner i erstatning til slike skad...

Foto. Vannet flommer over ved siden av bygning.

Statsbudsjettet: Skuffet over skatteendringene på skadeforsikringsområdet

Gjennom forslag til neste års statsbudsjett varsler Regjeringen endringer i skattereglene for skadeforsikringsforetak. Kort fortalt medfører de nye reglene at enkelte typer avsetninger må reverseres og inntektsføres. Dette vil få skattemessige konsekvenser for de berørte selskapene.

Statsbudsjettet: Saker med betydning for finansnæringen

Her er listen over saker med betydning for finansnæringen som vi har funnet så langt. Bedre aksjesparekonto, skatteendringer for forsikringsselskapene, økt pensjon for selvstendig næringsdrivende, er noen av dem.

Bilde av inngangsdøren til Stortinget