Innspill til endringer i tvisteloven

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Innspill til endringer i tvisteloven

I høringssvar til Justisdepartementet er Finans Norge opptatt av at domstolene har tilstrekkelige virkemidler for effektiv gjennomføring av saksforberedelse og hovedforhandling. Det samme gjelder for begrensning av sakskostnadene.

Finans Norge er derfor positive til etablering og styrking av virkemidler som skal sikre slik effektiv domstolsbehandling og til ytterligere virkemidler for håndhevelse av at sakskostnader skal være nødvendige og rimelige.

Erfaringene på finansområdet viser at Finansklagenemnda har bidratt til en sterk reduksjon av saker for domstolene på vårt område.