Innspill om gjeldsinformasjon, foreldrepermisjon og kontantstøtte

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Innspill om gjeldsinformasjon, foreldrepermisjon og kontantstøtte

I rekken av høringsinnspill til statsbudsjett var det i dag Stortingets familie- og kulturkomité som sto for tur. Fjerning av kontantstøtten, likedeling av foreldrepermisjon og mer enn usikret gjeld inn i gjeldsinformasjonsportalen, var saker som ble tatt opp med komiteen.

 

Våre viktigste innspill i anledning statsbudsjettet for 2019:

  • Mangfold i arbeidslivet gir innovasjon og økt konkurransekraft. Derfor må mangfold stimuleres.
  • Finans Norge støtter regjeringens forslag om å forankre likestillingsarbeidet i virksomhetens styre.
  • Foreldrepermisjonen må på sikt likedeles mellom foreldrene.
  • Finans Norge støtter Regjeringens forslag til økt fedrekvote ved 80 prosent uttak.
  • Fedre må få selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger.
  • Kontantstøtten må avvikles.
  • Positiv budsjettøkning for Forbrukertilsynet. Økningen må også brukes til tilsyn med avtalevilkår for nye digitale fullmakttjenester på betalingsområdet.
  • Det er viktig med god markedsregulering av digitale plattformers ansvar – dette må også gjelde på finansområdet (f.eks Crowdfunding, venneforsikring, vennebetaling og vennelån).
  • Den varslede «Stortingsmelding om forbrukerpolitikken» må inneholde en diskusjon om organiseringen av forbrukerapparatet.
  • Husholdningenes gjeldssituasjon tilsier endringer i gjeldsinformasjonslovgivningen.
Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no