Gjennomføringen av PSD2 i Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gjennomføringen av PSD2 i Norge

I en høringsuttalelse om gjennomføringen av EUs reviderte betalingsdirektiv – PSD2 – støtter Finans Norge Justisdepartementets forslag om å innføre de nye EU-reglene i Norge før de formelt blir innlemmet i EØS-avtalen.

Direktivet trådte i kraft i EU i januar i år, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. For å sikre god regulering av den type tjenester som direktivet omfatter, og for å sikre så like regler og konkurransevilkår som mulig på tvers av landegrensene, støtter Finans Norge at regelverket gjennomføres førtidig i forskrift hjemlet i gjeldende finansavtalelov. Det er likevel viktig at PSD2 og tilhørende forskriftsregler raskest mulig innlemmes i EØS-avtalen, slik at det samlede regelverket trer i kraft til samme tid i hele det indre marked. De siste forskriftene til PSD2 skal etter planen tre i kraft i EU i september 2019.

Omfattende arbeid i bankene

Det pågår et omfattende arbeid blant bankene for å legge til rette for at nye typer foretak skal kunne utføre de tjenester som direktivet åpner for, på en effektiv og trygg måte og uten at risikoen i tjenester og systemer kompromitteres. De nye tjenestene som innføres med PSD2 vil være fordelaktige for forbrukerne. Samtidig medfører det utvidede tjenestetilbudet at forbrukerne får flere valgmuligheter, noe som også inkluderer flere muligheter til å fatte beslutninger som ikke er informerte.

Viktig med informasjon og tilsyn

Det er derfor sentralt at relevante tilsynsmyndigheter som Finanstilsynet, Datatilsynet og Forbrukertilsynet, gir god informasjon og veiledning til forbruker om hva regelverket innebærer, og at de fører tilsyn med at regelverket etterleves.