Skader for 100 millioner meldt etter flommen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skader for 100 millioner meldt etter flommen

Flommen gjorde aller størst skade i Skjåk i Gudbrandsdalen og i Luster i Sogn og Fjordane. Den har rammet enkeltsamfunn hardt og den traff svært lokalt. I tillegg er det meldt om mange skader på Vestlandet på grunn av kraftig nedbør.

– Foreløpige anslag fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool viser at det er meldt inn rundt 500 skader på bygninger og innbo. I tillegg kommer skader på en rekke biler. Tallene er foreløpige og kommer til å stige når flere får meldt inn skadene sine, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Opptørking tar tid

Det vil ta lang tid før alle skadene er utbedret. Det må først tørkes opp og dette tar alltid tid.  Nå starter takseringen av skadene på hus, innbo og eiendommer.

­– De som har fått skader må ta kontakt med forsikringsselskapet sitt så snart som mulig, sier Neverdal.

Mange vær - og naturskader hittil i høst

Ved utgangen av september var det registrert naturskader for nesten 440 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. Over halvparten av erstatningene er knyttet til de kraftige høststormene vi hadde i september.

I tillegg kommer en rekke vannskader relatert til overflatevann etter kraftige regnbyger, samt skader på biler og båter som ikke er inkludert i disse tallene.

På Vestlandet har det vært ekstra vått både i september og hittil i oktober, og det er satt nye nedbørsrekorder mange steder.

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.  

I tillegg til tallene fra naturskadeforsikringen, som dekker bygningsskader og innbo kommer blant annet utbetalinger fra øvrige forsikringer utover det som dekkes av naturskadeordningen, det kan være dekning av avbruddstap, bil, campingvogn og båtskader.  I tillegg har Statens naturskadeordning erstatningsordninger for blant annet jordbruksareal, private bruer og veier.  

Mange naturskader etter stormfull september

Hittil i år er det registrert naturskader for nesten 440 millioner kroner. Det viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. Over halvparten av erstatningene er knyttet til de kraftige høststormene vi hadde i september.

Tre veltet over hus. Foto.

Flere værskader

Klimaendringene gir større mengder nedbør og mer intenst vær. Skadestatistikk fra forsikringsnæringen i Norge viser en økning i erstatningsutbetalingene etter værskader. De ti siste årene er det utbetalt over 24 milliarder kroner i erstatning til slike skad...

Foto. Vannet flommer over ved siden av bygning.
Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no